ELKRISEN

Jacke om regeringens elkrisvarning: ”Detta är ytterst allvarligt”

Bild: TT

Regeringen presenterade på fredagen flera åtgärder för att komma till rätta med ett ansträngt svenskt elsystem. Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke välkomnar dem. "Detta är ytterst allvarligt”, säger han.

Tidigare har hushållen uppmanats spara på el för att minska höga elräkningar. Nu handlar det enligt Kristersson även om att minska risken för att hushåll ska behöva kopplas bort från elnät om elbrist uppstår. Därför bör även de som har råd att betala elräkningarna spara på elen.

– Nu vill vi be svenska folket att spara el också för att minska risken för bortkoppling, säger statsminister Uld Kristersson (M) på en pressträff.

Enligt honom har vi ett "betydande bekymmer med den svenska elproduktionen just nu". Han tillägger att elsystemet är "ansträngt, helt enkelt".

Kristersson pekar på att Sveriges största kärnreaktor, Oskarshamn 3, i dag tas ur drift tillfälligt för underhåll under 10 dagar. Därmed är två av Sveriges kärnkraftsreaktorer ur drift. Samtidigt väntas kallt väder. Det innebär, enligt Kristersson, att risken för bortkoppling från elsystemet ökar.

Statsminister Ulf Kristersson (M), energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) under pressträff om det svenska elsystemet och åtgärder som syftar till att dämpa elpriser och motverka risken för bortkoppling. Bild: Christine Olsson/TT

Dessutom går nu i helgen Ringhals 3 på halv effekt för kontroll av generatorer.

Jan-Olof Jacke, vd för Svenskt Näringsliv, är bekymrad:

– Vi delar den bild som gavs på regeringens pressträff. Det är stor risk för extrema priser och en ökad risk för bortkoppling av elanvändare de kommande dagarna. Detta är ytterst allvarligt, säger han.

Sänk värmen

Med på pressträffen är bland andra näringsminister Ebba Busch (KD).

– Risken för manuell frånkoppling minskar rejält om vi kan minska elanvändningen med 2 procent. Det samma gäller om vi kan flytta elanvändningen från morgon- och kvällstoppar, säger hon.

Detta motsvarar en sänkning av värmen inomhus med en grad eller halverad varmvattensanvändning.

– Varje kilowattimme räknas, säger Busch.

På frågan om hon uppmanar hushållen att sänka värmen med en grad svarar näringsministern:

– Var och en måste själv avgöra utifrån hur den egna situationen ser ut, Busch.

Tonar ned

Svenska kraftnät tonar dock ned risken för att hushåll eller företag skulle behöva kopplas bort från elnätet på grund av effektbrist.

– Det är inget som vi ser som väldigt nära förestående, säger Svenska Kraftnäts generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe.

Men hon varnar för höga elräkningar även framöver.

– Vi kommer att ha väldigt höga priser.

Ett tecken på att manuella nedstängningar av elnätet inte är ett akut hot är att Sveriges effektreserv, Karlshamnsverket, inte är satt i beredskap.

Om läget blir mer kritiskt kan Svenska kraftnät begära att det oljeeldade Karlshamnsverket går upp i stabsläge, så att det kan starta med två timmars varsel. Det är inte gjort ännu.

Säkra kapacitet

Medelius-Bredhe uppger också att importmöjligheterna är god den närmaste veckan, från Norge, men även från Polen och Tyskland.

För att säkra elförsörjningen framöver tecknar Svenska kraftnät avtal med kraftvärmeverk. I går meddelades att man tecknat avtal med Göteborg Energi avseende Rya kraftvärmeverk, och att man därmed säkrat tillgång till upp till 250 MW i sydvästra Sverige till och med mars 2023.

Rya kraftvärmeverk är ett gaskombikraftverk som producerar både fjärrvärme och el. Det drivs med naturgas och har möjlighet att också drivas med olja.

Ryaverket är den andra anläggningen som Svenska kraftnät nu tecknat avtal med för att stärka tillgången av kapacitet i södra Sverige. Den första december meddelades att Eon-ägda Heleneholmsverket ställer kapacitet till Svenska kraftnäts förfogande.

Heleneholmsverket är ett kraftvärmeverk som kan producera fjärrvärme och el och eldas med biogas, naturgas eller olja. Avtalet gäller till och med 31 mars 2023.

Regeringen ska nu ge Svenska kraftnät och Energimyndigheten i uppdrag att säkra ytterligare kapacitet innan årsskiftet.

Jan-Olof Jacke menar att åtgärderna måste införas snabbt.

– I det här läget måste vi göra allt vi kan. Svenska Kraftnät upphandlar nu kapacitet för mothandel, som möjliggör ökad överföring från norr till söder. Sverige kan också behöva öka importen från grannländerna. Därför är det positivt att åtgärder vidtagits för att öka överföringskapaciteten från Norge.

Han vill också att politikerna höjer blicken:

– Den minskade elproduktionen i södra Sverige ställer krav på omedelbara åtgärder, men vi måste också arbeta långsiktigt. Sverige kommer i framtiden behöva mer av all fossilfri energiproduktion, och att skapa förutsättningar för sådan måste ha högsta prioritet.