Boken som ökar ungas förståelse för hur jobb skapas

”Genom Äntligen 18 och andra satsningar mot unga, tar Svenskt Näringsliv sin del av ansvaret för att öka ungas förståelse för hur jobb skapas och hur samhällets ekonomi fungerar”, säger projektledare Sara Wirfelt.

18-åringar har bristande kunskap om samhällsekonomin, företagande och vikten av att ha ett jobb. Boken ”Äntligen 18” är en pusselbit i arbetet med att fylla luckan.

Drygt 118 000 ungdomar fyller 18 i år. Därmed får de själva bestämma över sitt liv. Den nyvunna friheten är liktydigt med att vara vuxen och en stor omställning. Då är det möjligt att skriva på papper själv, ingå avtal, köpa alkohol på restauranger, rösta, ta körkort, byta namn, jobba 40 timmar per vecka.

I en ny bok zoomar Svenskt Näringsliv in på 18-åringarnas syn på vuxenlivet, men också förståelsen för företagande, samhällsekonomi och vikten av att ha ett jobb.

– Syftet med boken är att vägleda ungdomarna in i vuxenvärlden, skapa en känsla av hopp inför framtiden, samtidigt öka förståelsen för hur samhällets ekonomi fungerar och vikten av att arbeta, säger Sara Wirfelt, projektledare.

Försummade kunskaper

I en undersökning gjord av Ungdomsbarometern framgår att kunskaper om arbetsmarknaden inte alltid förmedlas i skolan. Endast fem procent svarar att de har pratat mycket om hur ett jobb skapas. 61 procent hävdar att de inte diskuterat ämnet över huvud taget eller ytterst sällan.

Även frågan om vad som krävs för att få ett jobb är satt på undantag. Varannan svarande upplever att ämnet försummas i undervisningen. Närmare en fjärdedel anser att de har bra koll på hur företag startas och fungerar, men betydligt fler, en bra bit över hälften, svarar att kunskapen är låg.

Bristen på kunskap visar sig också när frågan om vad man kan syssla med efter skolan diskuteras. 75 procent av 18-åringarna anser att frågan inte är tillräckligt prioriterad i skolan.

Att kommunicera med 18-åringar i bokform var ingen självklarhet, men majoriteten ställde sig positiv till att få en bok i brevlådan.

– Vi noterade en digital trötthet i gruppen och de ställde sig över lag mycket positiva till att få en bok att spara och gå tillbaka till vid behov, säger Sara Wirfelt.

Läs mer