DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Svagare läge för norrländska företag

Bild: Anders Wiklund/ TT

Ganska starkt läge, men en nedåtgående trend. Så analyserar Per Nilsson, Norrlandsfonden, läget för regionens industriföretag.

Den norrländska industrin är mer pessimistisk än övriga Sverige, däremot är byggsektorn starkare.

– Även om framtidsförväntningarna blivit dystrare så är det fortfarande ett relativt högt kapacitetsutnyttjande och en brist på arbetskraft. Komponentbristen har lättat något men är för vissa företag fortfarande påtaglig, säger Per Nilsson, Norrlandsfonden, i ett pressmeddelande.

Regionens tjänsteföretag signalerar optimism, men upplever att de har brist på personal.

Pressmeddelande: Svagare läge för norrländska företag och osäkrare framtid