OSUND KONKURRENS

Här är avigsidorna med kommunala bolag

Andreas Bergh, docent i nationalekonomi, och Gissur Ó Erlingsson, professor i statsvetenskap. Bild: Fredrik Eriksson/Linköpings universitet

Kommuner startar bolag i en allt snabbare takt. Men nackdelarna är fler än fördelarna, visar en rapport från SNS.

Antalet kommunala bolag ökar i Sverige. Förra året var de 1 724 till antalet och stod för fem procent av BNP. Spännvidden är stor: kultur, nöje, bilverkstäder till exempel.

Trots det, så finns det negativa inslag, visar en SNS-rapport. I spåren följer bristande insyn, intressekonflikter, effektivitetsproblem och korruption.

Forskarna Andreas Bergh, docent i nationalekonomi, och Gissur Ó Erlingsson, professor i statsvetenskap, konstaterar att kommuner med många bolag även dras med höga skatter.

Det finns fall där kommunen bolagiserar omsorgsverksamheten för att slippa betala moms, framgår av rapporten.

Att skattetekniska skäl avgör om kommuner startar bolag, oroar Andreas Bergh.

– Enligt Skatteverkets beräkningar kan staten gå miste om uppemot en miljard kronor om året till följd av sådana upplägg, säger han i ett pressmeddelande.

SNS: Kommunala bolag: Fler nackdelar än fördelar?

Svenskt Näringsliv: Rapport – Osund konkurrens