STORMAKTEN KINA

Experter: Inte säkert att Kina blir världens största ekonomi

Bild: Mark Schiefelbein

Det har beskrivits som en tidsfråga, när Kina ska gå om USA som världens ekonomiska supermakt. Men experter är inte längre säkra på att så blir fallet, skriver SvD.

Under årets andra kvartal hade Kinas BNP vuxit med 0,4 procent jämfört med 2021, vilket är långt till tillväxtmålet på 5,5 procent för helåret.

Den kinesiska ledningen gör en rad misstag, menar Scott Kennedy, Kinakännare vid tankesmedjan CSIS i Washington DC. Det handlar om nedstängningar på grund av covid, men även om spänningar gentemot väst på senare tid och tillslag mot såväl inhemska som utländska bolag på plats i Kina, menar han. Företagsklimatet har blivit allt mer politiserat.

– Under Xi Jinping verkar de här problemen bli vanligare. Allt detta sammantaget har orsakat minskad tillväxt och den lilla tillväxt vi ser är resultatet av att man spenderar mer, och inte resultatet av att man förbättrar förutsättningarna, säger Scott Kennedy till SvD.

Många bedömer nu att det att det kan dröja innan Kina går om USA:s som ledande ekonomisk supermakt.

– I stället för att inträffa någon gång under de kommande åren förväntas det nu hända runt 2035 – eller potentiellt inte alls, säger Scott Kennedy till tidningen

SvD: Oväntat bakslag för Kinas ekonomi