DE KRÅNGLIGA MILJÖTILLSTÅNDEN

Varnar: Jobbslakt väntar om Cementa får stänga

Kalkbrott väster om Slite på Gotland. Arkivbild. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Ekonomi (TT)

Omkring 160 000 jobb riskerar att försvinna om Cementa tvingas stänga på Gotland. Varningen kommer från Byggföretagen som ser en rad konsekvenser vid ett produktionsstopp.

Följetongen kring Cementa och kalkstensbrytningen i gotländska Slite fortsätter. Detta efter att Cementa i våras ansökte om ett nytt tillstånd för fortsatt kalkstensbrytning, den här gången avseende fyra år.

Hittills har dock inget hänt i frågan och det nuvarande tillståndet, som kom till stånd med hjälp av regeringen, löper ut sista december i år.

Enligt registrator vid Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt finns i nuläget inget datum fastställt avseende förhandlingarna. Enligt preliminär planering ska de dock kunna ske först i slutet av oktober.

Slår brett

Ett stopp i cementproduktionen skulle dock få stora och långsiktiga konsekvenser enligt den rapport som Byggföretagen nu publicerat baserat på en bedömning gjord av konsultbolaget WSP Advisory:

160 000 jobb kan gå förlorade under 2023. I slutändan skulle det innebära ett produktionsbortfall i ekonomin på 140 miljarder kronor vilket motsvarar 2,6 procent av Sveriges BNP. Fram till 2030 skulle den negativa produktionseffekten utgöra fyra procent av BNP.

– Utöver de direkta effekterna på byggsektorn får till exempel gruvnäringen svårt att driva gruvor vidare utan cement då man behöver sprutbetong, säger Fredrik Isaksson, chefsekonom på Byggföretagen.

– Det här kommer att slå brett över hela landet och vi ser ingen lösning på problemet.

Minskade mängder cement skulle dessutom ge negativa effekter för bostadsmarknaden, dels genom ökade materialkostnader, dels genom vad Byggföretagen menar är en indirekt effekt genom minskad byggtakt och därmed lägre bostadsutbud.

Högre pris

– Ett minskat utbud ger traditionellt ett högre pris. Sedan vet vi att under sommaren har det hänt mycket inom ekonomin som gjort att priserna på bostadsmarknaden snarare är på väg ned så de effekterna kan vara svåra att ta in nu men vi räknar med 7–8 procent högre jämfört med en normal prisuppgång.

TT: Men om Sverige går in i en lågkonjunktur, kan inte det ge en naturligt minskad efterfrågan på cement?

– Absolut, men det gör det inte mindre värt att belysa problemet för förhoppningsvis vänder konjunkturen upp igen och då behöver vi ha en lösning på problemet.

Tobias Österberg/TT