FÖRETAGANDE I PRAKTIKEN

Så hanterar du politik på arbetsplatsen

Bild: Anders Wiklund/TT

Magasin t: reder ut hur arbetsgivare ska göra om anställda ägnar sig åt politisk verksamhet på arbetsplatsen.

En åtgärd är att informera arbetstagaren om att det strider mot anställningsavtalet att ägna sig åt politisk verksamhet på arbetsplatsen, säger Charlotta Sundin, arbetsrättsjurist på Teknikföretagen.

Inte heller finns det enligt lagen någon rätt för en person att få dela ut politiskt material eller hålla politiska möten på arbetsplatsen, skriver Magasin t:.

Så hanterar du politik på arbetsplatsen