ELKRISEN

Företagare i södra Sverige: ”Snart tvingas vi göra uppror”

”Politikerna sliter sönder landet. Snart tvingas vi göra uppror”, säger företagaren Bo Wiger till TN.

Företagen i södra Sverige betalar betydligt mer för elenergin än de i norra Sverige. Men när företag och politiker i Småland skrev brev med nödrop till regeringen, blev det inget svar. ”Politikerna sliter sönder landet. Snart tvingas vi göra uppror”, säger företagaren Bo Wiger till TN.

Fem miljoner i elkostnad. Eller 13. Eller 24. De rusande elpriserna gör det närmast omöjligt att planera för verksamheten.

– Bara i juni månad ökade räkningen med en miljon. Hur ska vi hantera det, hur ska vi kunna planera ekonomin, sätta en budget när det inte går att förutsäga kostnaden för energin.

Vinsten gick till elen

Det frågar sig Bo Wiger som äger Nya Gjuteribolaget med verksamhet i Bredaryd och Mönsterås med sammanlagt 100 personer anställda. Förra årets vinst på drygt sju miljoner gick åt till de ökade elkostnaderna, inte till de investeringar i verksamheten som var tänkt.

– Just nu räknar vi på om vi ska koncentrera verksamheten till en av platserna men då måste jag ju säga upp medarbetare.

Bo Wiger är inte ensam om att drabbas av elkostnader som på sikt kan tvinga företaget på knä. I mitten av maj skrev ett tiotal företagare och fyra lokala politiker ett öppet brev till Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson och Energiminister Khashayar Farmanbar, i mångt och mycket ett nödrop som publicerades i tidningen Oskarshamnsnytt:

”Vi som skriver detta brev är representanter för företag som bedriver energikrävande verksamheter och som svarar för många arbetstillfällen. Vi skriver detta också ihop med företrädare för de kommuner och den region vi verkar i. Vi tillsammans delar bilden av att de orättvisa villkoren innebär en stor risk för våra företags överlevnad och därmed också en risk för tappade skatteintäkter för kommunerna och regionen.”

Stora skillnader mellan norr och söder

I brevet pekar de på de stora skillnader i elpriser som råder mellan norra och södra Sverige, en situation som i princip slagit sönder konkurrensen och en fungerande marknad. Medan Bo Wiger och hans företagarkollegor tvingas höja produktpriserna för att kompensera för de ökade kostnaderna, ligger företagen i norra Sverige kvar på samma nivåer som tidigare.

– Så nu ser vi hur kunderna börjat handla där upp istället.

Någon respons på det öppna brevet blev det inte. Men företagen gick vidare och ordnade en pressträff med lokala politiker i regionen. Camilla Brodin sitter i riksdagen för KD med en plats bland annat i näringsutskottet, förstår företagens oro.

– Vi måste titta på elsystemet i sin helhet. Det är ingen quick-fix att bygga ut havsbaserad vindkraft och kärnkraft. Vi måste ha mer el i framtiden för att vi ska klara klimatutmaningen, säger hon i en intervju med SR P4.

Företagarna och politikerna bakom det öppna brevet fortsatte arbetet på att få respons också från de ytterst ansvariga statsråden i regeringen. Debattartikeln och ett följebrev skickades direkt till Karl-Petter Thorwaldsson och Khashayar Farmanbar, men inte heller nu kom någon respons från Stockholm.

– Jag vet inte vad vi ska göra för att få gehör för våra frågor. Det är som att ropa i öknen. Vi företagare måste veta hur vi ska satsa framåt, hur vi ska investera, fortsätter Bo Wiger.

Vill få gehör på riksplanet

En del av de pengar som nu gått till de skenande elräkningarna, var tänkta att investeras i egna solceller för att på så sätt ta ett eget ansvar för en del av energiförbrukningen. Den satsningen är just nu lagd på is. Samtidigt ställer han sig frågan om det verkligen är rätt väg att gå.

– Ska vi tvingas att bli ett energiföretag också? Vi förbrukar cirka 2,5 megawatt per år och solenergin kan ersätta cirka 1 megawatt. Vill vi öka det än mer, då krävs att kommunen installerar nya ställverk. Det är inte bara att sätta upp lite solceller och tro att det löser sig, elförsörjning är en komplicerad process.

Vid sidan av kampen för att lösa den vardagliga driften, fortsätter det gemensamma arbetet på att få gehör på riksplanet. Det gäller de höga elpriserna i sig men också den allt allvarligare snedvridningen av konkurrensen inom landet som inrättandet av de fyra elprisområdena har medfört.

Finns en ständig oro

När de infördes 2011 var tanken att i de områden där elpriserna var höga, skulle de driva på ambitionen att starta mer elproduktion där. I mångt och mycket har det blivit tvärtom, bland annat i och med att kärnkraftverken i södra Sverige stängts. Allt medan norra Sverige har ett överskott av el, bland annat tack vare vattenkraften. Den snedvridningen engagerar företag i hela södra Sverige.

– Det som retar oss något är att om man är verksam i södra Sverige har man oerhört mycket högre elpriser än vad motsvarande industri skulle ha haft i Norrland. Det kan reta gallfeber på vilken företagare som helst, säger Stefan Sundh, styrelseordförande i Klippans Pappersbruk i en intervju i Expressen.

Ännu har de allt högra elkostnaderna inte slagit ut något av företagen i den region där Bo Wiger verkar. Men det finns en ständig oro och en ökande frustration över bristen på engagemang från regeringshåll.

– Många här har jätteproblem medan politikerna sliter sönder landet. Jag vet inte vad som krävs för att de ska vakna, snart tvingas vi väl göra uppror här nere, säger Bo Wiger till TN.