DEN DIGITALA UTVECKLINGEN

Techbranschens larm: 70 000 it-specialister saknas

Christina Ramm-Ericson, näringspolitisk chef på TechSverige och Per Wallentin, vd Knowit. Bild: Pressbild

Techbranschen växer som aldrig förr. Men det saknas runt 70 000 it-specialister och nära hälften av nyanställningarna som behöver göras lyckas inte. ”Utan kraftfulla åtgärder så kommer vi börja tappa vår position”, säger TechSveriges Christina Ramm-Ericson.

Techbranschen har under de senaste åren etablerat sig som en ny bas för svensk ekonomi. Inom BNP, sysselsättning och export spelar företagen inom den svenska techsektorn en allt viktigare roll. På bara tio år har antalet anställda i branschen ökat från 186 000 till 250 000 och antalet företag är numera runt 52 000, enligt TechSverige.

– Tech är en förutsättning för att många företag ska kunna fungera och utvecklas. Idag ser vi också att nya marknader växer fram i gränslandet mellan det som vi traditionellt benämner som it- och telekombranscher och andra traditionella branscher. Bland annat govtech, edtech och fintech, sa Christina Ramm-Ericson, näringspolitisk chef på TechSverige, på ett seminarium i Almedalen.

Nyligen släppte TechSverige rapporten ”En techagenda för Sverige”, som bland annat innehåller 37 policyförslag för att Sverige ska vara en världsledande technation. Rapporten visar även att under 2020 var exporten från techbranschen nästan tre gånger så stor som exporten från traditionella basindustrier som järn och stål. Den svenska techsektorn stod år 2019 för 6,5 procent av svensk BNP, konstaterade Christina Ramm-Ericson.

– Techbranschens bidrag till BNP har ökat med 1 300 procent mellan 1981–2019.

Samtidigt som svenska techbranschen är stark så växer flera konkurrerande länder snabbare.

– Svensk techsektor är stark, men den globala konkurrensen ökar allt mer. Vi behöver därför höja ambitionsnivån för svensk ekonomi och för konkurrenskraften, jobben och inte minst för välfärden framöver.

– Utan kraftfulla åtgärder så kommer vi börja tappa vår position och utvecklingen går väldigt fort. Inför nästa mandatperiod ser vi att man behöver lyfta upp digitaliseringsfrågorna på den politiska dagordningen.

Per Wallentin, vd på IT-konsultföretaget Knowit, lyfte under seminariet fram kompetensförsörjningen.

– Ungefär hälften av alla nyanställningar i vår bransch går inte att tillsätta över huvud taget. Vi står inför utmaningar som gör att vi inte riktigt lyckas rekrytera de som vi vill.

Men tack vare arbetskraftsinvandring och outsourcing till andra länder har det ”ändå funkat någorlunda väl”, konstaterade han.

– Men det är även ett internationellt problem, så vi kan inte förlita oss på att få in människor från andra länder.

En tidigare rapport från TechSverige har visat att det saknas runt 70 000 IT-specialister fram till 2024.

– Digitaliseringen behöver genomsyra kunskapsinnehållet i hela skolsystemet. Man behöver även stärka förutsättningarna för omställning och kompetensutveckling. Vi behöver också locka personer med kvalificerad kompetens att jobba i Sverige, sa Christina Ramm-Ericson.