DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

75 000 Malmöbor kan inte försörja sig själva

Malmö ligger i en besvärande toppliga när det gäller utanförskapet, enligt Johan E Eklund, professor i nationalekonomi, rapporterar DN.

Bild: Johan Nilsson / TT

En ny rapport visar att 75 000 Malmöbor inte är självförsörjande. Johan E Eklund, professor i nationalekonomi, har skrivit rapporten tillsammans med Johan P Larsson, lektor i nationalekonomi.

– Det är som om hela Linköping eller Norrköping skulle vara arbetslösa eller sakna självförsörjning, det är en väldigt stor grupp, säger Johan E Eklund till DN.

DN: "Andelen icke-självförsörjande inrikes födda har minskat väldigt länge och ersatts av utrikes födda och framför allt från utomeuropeiska länder”