KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Fossilsnålt stålverk kan försenas över två år

Bild: Jeff Roberson

H2 Green Steels planerade fossilsnåla stålverk i Boden kan försenas över två år. I ett yttrande till Mark- och miljödomstolen i Umeå skriver Försvarsmakten att ”särskilda åtgärder” måste vidtas för att stålverket ska godtas, rapporterar DN.

Tidningen har tagit del av de dokument som Försvarsmakten skickat in till Mark- och miljödomstolen i Umeå med anledning av H2 Green Steels bygge av ett stålverk i Boden. I dokumentet motsätter sig Försvarsmakten byggnadstillstånd eftersom de menar att området är av riksintresse för totalförsvaret. Enligt Försvarsmakten skulle det ska ta närmare 2,5 år för Green Steel att komma med en lösning som är godtagbar.

Men Karin Hallstan, presschef på H2 Green Steel, tror inte på en så lång process.

– Försening kan det bli men vi tror inte det blir 2,5 år. Absolut kan det bli glid på tidsschemat, säger hon till Dagens Nyheter.

DN: H2 Green Steels stålverk i Boden kan försenas över två år - militären kräver åtgärder