DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Handeln kritisk mot ny konsumentlag – riskerar att snedvrida konkurrensen

STOCKHOLM 2020-11-18Äldre man använder bärbar dator.Foto: Henrik Montgomery / TT kod 10060 Bild: Henrik Montgomery/TT

Den nya "digitala" konsumentköplagen välkomnas av Svensk Handel för att vara i takt med tiden. Men organisationen är kritisk till en ny bestämmelse som både skadar miljön och snedvrider konkurrensen, skriver Market.

I början av maj trädde en ny svensk konsumentlag i kraft. Syftet är att anpassa svensk lagstiftning till två EU-direktiv som vill se större reglering inom de digitala köpen. Nu regleras till exempel digitala tjänster och digitalt innehåll, såsom streaming- och molntjänster av lagen.

Enligt finansmarknadsminister Max Elger är lagstiftningen det största som hänt på det konsumenträttsliga området på två decennier. Jolanda Girzl, näringspolitisk expert på Svensk Handel välkomnar också harmoniserade regler inom hela EU. Men organisationen invänder sig mot bestämmelsen om att den omvända bevisbördan som innebär att ansvaret för att bevisa att varan var felfri vid köpet vilar på säljaren, förlängs från sex månader till två år.

– Denna förändring orsakar svenska handelsföretag en kostnadsökning som HUI Research estimerar till 471 miljoner kronor per år, säger hon.

Bortsett från att vara kostsam, snedvrider den också den svenska konkurrensen eftersom de flesta medlemsländer valt ett års tidsfrist för bevisbördan.

Den nya skrivningen som riskerar även att bli en kontraproduktiv effekt för den cirkulära ekonomin eftersom fler konsumenter kan komma att välja omleverans i stället för reparation, tror Jolanda Girzl.

Market: Svensk Handels farhågor kring nya konsumentskyddet: Snedvriden konkurrens och högre kostnader