FÖRETAGARHJÄLPEN TILL UKRAINA

Ukrainska flyktingar får hjälp hitta jobb – med AI

Anna Broeders, Linköping Science Park. Foto: Oskar Omne

Sveriges inkubatorer och science parks går samman och hjälper ukrainska talanger in i arbete med hjälp av AI.

Hittills har 142 bolag matchats med 102 kandidater inom det Vinnovafinansierade projektet Switch to Sweden. Kalmar Science Park, Ideon Science Park i Lund och Linköping Science Park är av aktörerna.

Rekryteringen av internationella studenter och forskare har blivit avgörande för svenska organisationer. Detta beror på det växande behovet av kompetenta talanger främst inom kunskapsintensiva branscher.

– Kompetensförsörjning är det område som flest företag nämner som sin största utmaning. Samtidigt behöver Sverige bli bättre på att tillvara den internationella kompetens som väljer att komma till landet. Genom Switch to Sweden kan vi stötta företag i innovationsstödsystemet och ge dem förutsättningar att skapa kontakt med dessa talanger. Vi ökar genom detta också vår egen kunskap inom internationell talangrekrytering, säger Anna Broeders, Community and Employer Branding Manager på Linköping Science Park, i ett uttalande.

Startupsverige går samman - hjälper ukrainska flyktingar in i jobb