SVENSKA INNOVATIONSKLIMATET

Så tar Kina över Europa – ”Vi blir omsprungna”

Bild: Mostphotos

Kina tar stora kliv in på den europeiska marknaden. På bara ett år har landets patentansökningar i Europa ökat med 24 procent. Och Sverige riskerar att halka efter rejält. ”Man vill skapa monopol”, säger immaterialrättsexperten Thomas Randes till TN.

Nyligen presenterades den årliga rankingen av Europas mest innovativa länder och Sverige kniper andraplatsen med totalt 4 954 patentansökningar som skickades in till European Patent Office (EPO).

– De svenska ansökningarna ökade med 12 procent. Det skulle kunna vara ett tjoho, men det förstärker bara Ericssons dominans. Deras ansökningar ökade med 15,3 procent och Ericsson stod 2021 för 38 procent av alla svenska ansökningar till EPO. Alla andra företag, forskare, uppfinnare tillsammans står alltså för 62 procent. Detta är oroväckande, säger Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv.

”Svensk innovationskraft inte mycket att vara stolt över”

Ericsson hamnar på fjärde plats på listan över de företag som lämnat in flest ansökningar till EPO.

– Det är fantastiskt bra men plockar vi bort deras ansökningar blir svensk innovationskraft inte mycket att vara stolt över.

Kinas patent i Europa rusar

De tre företag som lämnade in flest patentansökningar var Huawei, Samsung och LG. Och mellan 2020 och 2021 ökade ansökningarna från Kina med 24 procent.

– Det är alltså inte europeiska företag, trots att det är de europeiska företagens hemmamarknad. De patentansökningar det gäller här är sådana som får giltighet i Europa, vilket alltså innebär att det handlar om innovationer som förväntas användas här.

Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv.

Att Kina ökade sina patentansökningar till European Patent Office med 24 procent från 2020 till 2021 är inte överraskande. Det menar Thomas Randes, Principal och Global Head of Consulting på Rouse, ett globalt bolag som fokuserar på strategisk rådgivning till företag vad gäller IP-rättigheter.

– Man vill använda sina patent på andra marknader för att skapa monopol, så självklart vill Kina använda sina patent på den europeiska marknaden där det finns konkurrenter.

Enligt honom är det ett råd som Rouse ofta ger till svenska företag, att de ska ”blocka” för andra aktörer på marknaderna och att det i grunden är en företagsekonomisk bedömning.

– I min värld handlar det där inte om någon slags konstig drift som får perverteras av den geopolitiska dimensionen av det hela. Sådana dimensioner finns såklart också, men IP-systemet är relativt fritt från det.

”Till skillnad från gamla sovjetiska femårsplaner så följer kineserna sina planer”

Han betonar att Kina idag är ett centralstyrt land och att även IP-strategin i Kina är centralstyrd. I Kina har man satt upp två skarpa mål. Det första handlar om att Kina 2025 ska vara en så kallad kraftstation för patenthantering.

– Det målet har man även kvantifierat med att man ska ha 12 patent per 10 000 invånare, och det överstiger man redan idag med drygt 13 patent per 10 000 invånare. Man har även kvalitetsbestämt patenten så att de omfattar centrala tekniska områden som är intressanta för Kinas utveckling inom avancerade teknikområden som halvledare, AI och medicins teknik.

Det andra målet innebär att Kina 2035 ska vara en dominerande spelare i världen vad gäller IP-innehav.

– Det här är en total uttalad strategi. Och till skillnad från gamla sovjetiska femårsplaner så följer kineserna sina planer.

Thomas Randes, Principal och Global Head of Consulting på Rouse. Bild: Pressbild

Han menar att svenska företag måste vara verksamma på den kinesiska marknaden.

– Det är normal logik i min värld, det är där som marknaden är och vi behöver den internationella stimulansen. Isolation har aldrig varit bra för utveckling och så länge vi tror på en global liberaliserad värld så är vi tvungna att vara där. Och om våra företag skapar välstånd i Sverige genom att vara verksamma i Kina, så måste det fortsätta, annars får det andra mycket negativa effekter.

Enligt Thomas Randes finns det en fördom att utländska företag behandlas sämre än inhemska i Kina.

– Vi samlar samtliga immaterialrättsliga domar som finns och de pekar entydigt på att utländska företag har större framgångar än inhemska kinesiska när det gäller intrångsfrågor.

Han menar att Rouse på olika grunder kan avråda företag att vara verksamma på vissa marknader.

– Det handlar bland annat om länder där korruptionen är så hög att rättigheter är obrukbara. När jag brukar beskriva skillnaden mellan olika länder så brukar jag hänföra till transparency internationals korruptionsindex. Det brukar visa hur svårt det kommer att vara.

Kopior inget fult i Kina

Immaterialrätten är någonstans en höjdpunkt av civilisation, konstaterar Thomas Randes.

– I varje land genomgår i sin utvecklingsfas en evolution från Hedenhös till modern teknologi, vilket är en process som även Sverige gått igenom. För oss är kopiering något fruktansvärt men i andra länder där man kämpar för sitt leverne, och bara äger ett höftskynke och en pinne och kämpar för sin överlevnad, då blir inte en Coca-Cola kopia en moralisk fråga.

För svenskar är kopiering en moralisk fråga, men i Kina är det inte det, säger han.

– Där är det något bra. Men nu lär de om sig för att de är beroende av symbiosen med länder från väst. De är beroende av vårt kapital, vill få dit våra kunder och kunna få ut sina produkter på de västerländska marknaderna för att bygga sitt eget välstånd.

Han betonar att samtidigt som Kina vill vara en trovärdig marknadsplats kommer Rysslands agerande under kriget i Ukraina påverka tilliten under en lång tid. Förutom att Ryssland har hotat med att ta över västerländska företag som vill lämna landet har man även lagt fram förslag om att ändra på avgifterna när det gäller tvångslicensiering av IP-rättigheter.

– Det är ett civiliserat ociviliserat sätt att bete sig på. Det är ett rätt fiffigt sätt att kunna tillgodogöra sig av tredjepartsteknologi.

Överdriven rädsla för ryska kapningar

Däremot menar han att rädslan för att Ryssland kommer att stjäla västerländska bolag som IKEA eller H&M:s varumärken är överdriven.

– Värdet i de bolagen ligger i hela logistikuppbyggnaden, och rysk kapning av eventuella varumärkesrättigheter kommer aldrig kunna ersätta värdet som de varumärkena står för. För det är så mycket mer än en logotyp.

Rysslands agerande under kriget kan leda till att västerländska företag inte kommer att vilja verka i Ryssland framöver och Rouse är bara ett av en rad västerländska företag som stängt ned sitt kontor i Moskva.

– Självklart påverkar det här bolagen när en marknad på 140 miljoner människor plötsligt försvinner. Men tilltron till systemet tror jag inte att det påverkar, jag ser snarare att misstron mot den auktoritära staten Ryssland ökar.

”I förlängningen handlar det här om vad svensk konkurrenskraft ska bestå av. Vi är på väg att bli omsprungna och det rejält”

Christina Wainikka menar att det är tydligt att den immaterialrättsliga kartan har ritats om.

– Att vi tidigare har kunnat säga att Europa och USA stått för innovation, medan tillverkning skett i Asien, stämmer inte längre. Kina, Korea och Japan har nu alla blivit innovationsländer.

– I förlängningen handlar det här om vad svensk konkurrenskraft ska bestå av. Vi har länge haft en bild att vi är bra på innovation och lever gott på vår innovationskraft. Men statistiken visar att vi är på väg att bli omsprungna och det rejält.