DEN SVENSKA SÄKERHETEN

Jacke: Kriget ställer Nato-frågan inför helt nya förutsättningar

Jan-Olof Jacke, vd Svenskt näringsliv. Bild: Christine Olsson/TT

Efter Rysslands invasion av Ukraina debatteras Nato alltmer och opinionen rör sig snabbt. Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke välkomnar debatten. ”Kriget tvingar oss alla att utvärdera nya vägar och Nato-frågan ställs inför helt nya förutsättningar”, säger han till TN.

Rysslands brutala krig i Ukraina har satt i gång den svenska Natodebatten på allvar. De senaste veckorna har tunga näringslivsföreträdare gått ut i media och sagt att Sverige borde ansluta sig till försvarsalliansen.

Efter krigsutbrottet rör sig även opinionen alltmer mot ett ja. Nu ställer sig 57 procent av svenskarna bakom ett medlemskap, en kraftig ökning från förra månadens mätning på 51 procent, enligt Aftonbladet/Demoskop.

Majoritet av företagare för Nato

Dessutom visar en Ipsos-undersökning som genomförts på uppdrag av Svenskt Näringsliv att 61 procent av företagarna tycker att Sverige ska gå med i Nato. Bland större företag svarar 65 procent ja.

Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke, välkomnar debatten som onekligen lyfter en stor och strategiskt viktig fråga.

– Det här är en viktig fråga som förtjänar uppmärksamhet och eftertanke och det är positivt att man nu vädrar alla möjligheter på ett öppet sätt. Det tragiska kriget tvingar oss alla att utvärdera nya vägar och Nato-frågan ställs inför helt nya förutsättningar. Vår egen undersökning visar att väsentligt fler är för än emot ett medlemskap. Det är också bra att svenska företagsledare engagerar sig i frågan och ger näringslivets perspektiv, säger han.

Nato-frågan engagerar många företag, visar Ipsos-undersökningen. 45 procent av de tillfrågade anser att det är viktigt för ett stabilt näringslivsklimat att Sverige går med i Nato. 24 procent anser inte att det, medan 30 procent är osäkra.

– Det är angeläget för oss är att förstå vilka konsekvenser ett medlemskap skulle få för hela det svenska näringslivet. Säkerhetspolitiken påverkar stabilitet och förutsägbarhet som är avgörande parametrar för företagande, investeringar och jobbskapande, säger Jan-Olof Jacke.

– En liten öppen ekonomi med ett globaliserat näringsliv behöver vara skyddat från påtryckningar eller utpressning i sina ekonomiska relationer. Det skyddet hänger direkt samman med försvaret av vårt land, fortsätter han.

”Viktigt med en grundlig analys”

Hur det rådande geopolitiska läget och ett potentiellt Nato-medlemskap påverkar det svenska näringslivets förutsättningar för handel, investeringsvilja och jobbskapande behöver genomlysas, menar Jacke.

– Det är viktigt att analysen görs både grundligt och snabbt. Vi välkomnar därför regeringens besked att rapporten från den säkerhetspolitiska analysgruppen kommer redan i mitten av maj och förutsätter att den också värderar hur ett Natomedlemskap påverkar det svenska företagsklimatet.

Jan-Olof Jacke understryker även att Svenskt Näringsliv har en löpande dialog med företrädare för de politiska partierna och de fackliga organisationerna.

– Vi var för 80 år sedan med och bildade Folk och Försvar med bland annat de fackliga organisationerna. Att säkerhet, trygghet och stabilitet är viktigt för näringslivet är inget nytt.

Han framhåller att arbetsmarknadens parter historiskt i krigs-, kris- och orostider spelat en central roll i försörjningen av befolkningen, att upprätthålla kritisk infrastruktur, samhällsfunktioner, cybersäkerhet, civil beredskap och energiförsörjning, genom att hålla i gång produktion och distribution i ekonomin.

– Det svenska samhället står starkt i kris och arbetsmarknadens organisationer är en viktig del av samhället. Det har vi sett under pandemin och det ser vi nu. Vi är en del av det totalförsvar som behöver stärkas och vårt lands samlade motståndskraft. Sveriges förmåga att finansiera ett starkt militärt försvar vilar på att människor arbetar och att det finns framgångsrika och konkurrenskraftiga företag. Vår samlade styrka är en viktig del av Sveriges styrka, säger Jan-Olof Jacke.

Politisk majoritet för ett ja

På det politiska planet ligger frågan just nu högt upp på agendan. Sedan Sverigedemokraterna gett besked att man är för ett svenskt medlemskap, om Finland går med, finns nu en majoritet för ett sådant beslut i riksdagen. Samtidigt har regeringspartiet Socialdemokraterna lovat ett ”skyndsamt” beslut i Nato-frågan.

I Finland går processen än snabbare. Den 13 april släppte regeringen sin säkerhetspolitiska redogörelse som ska ligga till grund för ett eventuellt finländskt Natomedlemskap. En analys som är högst relevant också för Sverige. Samma dag utlovade Finlands statsminister Sanna Marin ett finskt beslut om medlemskap ”inom några veckor”.

Senast i veckan som gick höll den finska riksdagen en avgörande debatt om detaljerna kring en ansökan, vilket betraktas som startskottet för slutsträckan för den finländska Natodiskussionen.

– Vi har en nära dialog med vår finska systerorganisation. I dessa frågor finns det en samsyn som är viktig för oss. Vi är på ömse sidor övertygade om att våra två länders nära relationer är en styrka och ju närmre vi samarbetar också i denna process, desto bättre. Vår gemensamma historia, vårt delade säkerhetspolitiska läge och den samhörighet som finns mellan våra två länder talar starkt för att vi bör fatta detta beslut i nära samsyn. När vi för trettio år sedan blev medlemmar i EU var samarbetet med Finland en viktig del både i målet och processen, säger Jan-Olof Jacke.

– De kommande veckorna och månaderna kommer ställa stora krav på våra politiska beslutsfattare vad gäller långsiktighet, ledarskap och på en tydlig process i nära samråd med Finland. Vi fortsätter att göra det vi kan för att bidra med våra perspektiv till det som vi tror är bäst för Sverige och det svenska näringslivet. Ett beslut kommer av naturliga skäl inte innehålla alla svar, samtidigt är ett snabbt ställningstagande avgörande för att vi ska ha beslutet i egna händer, säger han till TN.

SVT: Natobesked rycker närmare i Finland: ”Historisk debatt idag”