KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Ny bristvara riskerar stoppa 97 procent av alla lastbilar

Bild: Björn Larsson Rosvall/TT, Mostphotos

Utan reningsvätskan AdBlue kan lastbilar inte köra. Redan nu flaggar tillverkare för en brist som snabbt förvärras om naturgasen stryps från ryskt håll. ”97 procent av alla lastbilar som rullar i Sverige kommer inte att rulla längre", säger Mattias Bergman, vd på Bil Sweden.

För att minska utsläpp av kväveoxid från dieselbilar används reningsvätskan AdBlue. Bakgrunden är ett krav på att få ner få ner det så kallade NOx-värdet och förbättra luftkvalitén i städerna. Att använda AdBlue är ett certifieringskrav för alla moderna fordon och omfattar de flesta lastbilar och närmare 600 000 personbilar som rullar i Sverige.

– Om man inte har tankat med AdBlue fungerar inte fordonet. Det sitter en sensor inuti som läser av att det är tankat och att det är just ett AdBlue-reningsmedel som används, säger Mattias Bergman, vd på Bil Sweden.

Mattias Bergman, vd på Bil Sweden Bild: David Thunander

Men på senare tid har priset på vätskan stigit kraftigt, sedan årsskiftet har den blivit dubbelt så dyr. En utveckling som inleddes redan under hösten, men som har förstärkts efter den ryska invasionen av Ukraina och de efterföljande sanktionerna från väst.

– Det stigande priset är helt och hållet kopplat till råvarupriset på naturgas. Primärt är det rysk naturgas som är källan för att producera AdBlue, säger Mattias Bergman.

97 procent av alla lastbilar kan sluta rulla

Han beskriver läget som allvarligt, men inte akut. Om däremot tillgången till naturgas skulle strypas helt från rysk sida blir läget ett annat.

– Utan det uppskattar vi att 97 procent av alla lastbilar och mellan 10-12 procent av alla personbilar som rullar i Sverige inte kommer att rulla längre om inget görs, säger han.

Det röda locket indikerar diesel, och det blå "adblue", som är en bränsletillsats för att minska utsläppen av kväveoxider. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Några lager av AdBlue eller någon beredskap finns inte, uppger Jan-Olof Olsson på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap till Borås Tidning.

Företagare: ”För oss är det flera miljoner kronor vi pratar om”

En som har påverkats av prisökningen är Morgan Stahlgård, vars åkeri har 40 lastbilar i trafik.

– Nu har det precis kommit här, men det är klart att det blir mycket dyrare. För oss är det flera miljoner kronor vi pratar om, säger han till Ekot.

En akut brist på AdBlue skulle innebära ett hårt slag mot hela samhället, spår han.

– Det märker vi svenskar rätt fort. Då blir det ingen mat i butiker. Det blir ingen ren tvätt på sjukhusen. Det kommer inget läkemedel fram. Ingen som hämtar soporna, säger Morgan Stahlgård till Ekot.

”Våra medlemsföretag har fått mindre mängd av AdBlue än de beställt”

Transportföretagen har samlat in information genom medlemsföretag inom buss- och åkerinäringen, men även andra aktörer som Drivkraft Sverige och Sveriges åkeriföretag.

– Just nu är det ingen akut brist på produkten, men vi vet inte hur snabbt det kan minska. Om tillgången på naturgas minskar drastiskt, kan läget förändras. Alla fem tillverkare i Sverige har flaggat för brist. Våra medlemsföretag har fått mindre mängd av AdBlue än de beställt, säger Marcus Dahlsten, vd på Transportföretagen.

Marcus Dahlsten, vd på Transportföretagen Bild: SÖREN ANDERSSON

Han fortsätter:

– När vi kunde konstatera att det verkligen finns en risk för brist så informerade vi Infrastrukturdepartementet för att se till att de var medvetna om situationen.

Två vägar framåt

Om läget skulle bli akut finns det två vägar att gå, enligt Mattias Bergman på Bil Sweden. Viktigast är att säkra leverantörskedjorna.

– Vårt huvudspår i så fall är att se vad det finns för andra leverantörer av naturgas eller andra gaser, som biogas, för att ha en alternativproduktion så att det inte blir brist, säger han.

Om inte det alternativet är på plats arbetar Bil Sweden och flera andra aktörer för att få till ett EU-undantag från emissionskraven, ett krav som i så fall gäller hela Europa. Undantaget innebär att man mjukvarumässigt låser upp och ändrar inställningarna i fordonen.

– Detta är inget som vi vill göra, eftersom det är negativt för luftkvalitén och innebär ett enormt arbete att ta in alla fordon till verkstäder. Men om det inte finns andra alternativ och det hotar våra varutransporter så är det min bedömning att det är det som måste ske.

Bil Sweden hade ett möte med regeringen häromdagen, hur gick det?

– Vi informerar regeringen för att ge dem full insyn och fakta om hur läget är. De har tagit det till sig och vet vilka alternativ som finns till buds och får fatta sina beslut utifrån sina processer.

SR: Åkerier drabbas av dyrare reningsvätska - ”För oss är det flera miljoner”

TT: Risk för brist på rening till dieselbilar