DEN SVENSKA INDUSTRIN

Beowulf om beslutet: Oacceptabelt lång tid

Området där gruvan i Gallók/Kallak kan komma att ligga. Bild: Paul Wennerholm/TT

Ekonomi (TT)

Beowulfs vd Kurt Budge är kritisk till att beskedet om gruvan i Kallak tog så lång tid. Han säger också att de villkor som regeringen presenterade tillsammans med beslutet, som beskrevs som unika, är saker som bolaget redan hade räknat med att genomföra ändå.

Förra veckan fick gruvbolaget Beowulf sin bearbetningskoncession för att bedriva gruva i Kallak i Jokkmokks kommun godkänd av regeringen, efter att ha väntat i sju år.

– Jag har ända sedan jag tillträdde som vd 2014 sagt att vi lever upp till alla villkor för att få en koncession. Nu har jag slutligen fått det bekräftat även från regeringen. Men det är oacceptabelt att det tog så lång tid. Det är bra att koncessionen godkänts, men varför kunde vi inte lika gärna ha fått den 2017? säger han.

Det var då frågan hamnade på regeringens bord där den har dragits i långbänk. Kurt Budge menar att hela processen har varit negativ för Sverige som gruvnation.

– Det finns ingen som kan se investeringar i den svenska gruvindustrin som attraktiva när det finns så många problem på vägen. För att kunna göra affärer behövs transparens och förutsägbarhet i processerna, vilket det inte har funnits. Investerare behöver veta att om du lever upp till kraven, och har en bra ansökan, då får du ditt tillstånd.

Omfattande protester

Gruvan i Kallak har omgärdats av konflikter. FN har riktat kritik mot projektet och samer och miljörörelse har protesterat.

När regeringens beslut väl kom var det med tolv särskilda villkor som näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S) beskrev som “unika”.

De handlar bland annat om att gruvan ska skapa så lite påverkan som möjligt på närliggande samebyar och på rennäringen.

Enligt Kurt Budge hade bolaget redan förväntat sig att genomföra allt som står i villkoren i sin miljöprövning.

– På det sättet vi utvecklar gruvor så finns det inget i de villkoren som vi inte redan skulle ha gjort, säger han.

Han räknar därför inte med att de kommer påverka företagets budget.

– Det är kostnader som vi skulle ha haft oavsett, säger han.

Många hinder kvar

Att få en bearbetningskoncession är ett steg på vägen. Men från det till en faktisk gruva återstår många hinder. Det krävs bland annat ytterligare provborrningar och ett godkännande från mark- och miljödomstolen.

– Vi har inte bara suttit på våra händer under de här åren utan vi har genomfört en del tester som visat på kvalitén i malmen. Vi har också utvecklat våra andra affärsområden i Finland och Kosovo, säger Kurt Budge.

En stund innan regeringen gav sitt besked rusade Beowulfs aktie och fick handelsstoppas på Spotlight, där den är noterad. Enligt regeringen hade ingen fått besked om beslutet på förhand.

Näringsministern KU-anmäld

Kurt Budge säger att han inte kan svara på kursreaktionen.

– Jag förstår inte hur marknaden fungerar, jag koncentrerar mig på att fortsätta att göra mitt jobb. Våra investerare är främst småsparare och alla har har varit lika frustrerade som jag genom hela processen, säger han.

Miljöpartiet KU-anmälde på måndagen Karl-Petter Thorwaldsson för hanteringen av ärendet kring Kallakgruvan, skriver Dagens Nyheter. Tidningen har rapporterat om vad rättsexperter anser kan vara jäv i fallet.

Johanna Ekström/TT

Fakta

Den stora järnfyndigheten utanför Jokkmokk upptäcktes på 1940-talet.

2006 fick ett svenskt dotterbolag till Beowulf Mining undersökningstillstånd. Företaget började provborra 2010 och i samband med provbrytning 2013 utbröt omfattande protester.

Samma år skickade Beowulf in en ansökan om bearbetningskoncession till Bergsstaten. Myndigheten ville säga ja men frågan hamnade efter många turer hos regeringen 2017, efter det att länsstyrelsen i Norrbotten sagt nej.

Något beslut har regeringen inte levererat – trots att det har gått över fyra år. 2020 kritiserade konstitutionsutskottet regeringen för att ärendet behandlats så långsamt.

Grönt ljus från regeringen för bearbetningskoncession är inte samma sak som att gruvan kommer att bli verklighet. Men det ger Beowulf möjlighet att gå vidare och undersöka om det är ekonomiskt och miljömässigt möjligt att öppna den.

Den slutliga tillståndsprövningen görs av mark- och miljödomstolen – sannolikt om flera år.