DEN SVENSKA INDUSTRIN

Bild: Ulf Palm/ TT

Gruvindustrin föreslås få förlängda undersökningstillstånd

Regeringen har lagt en proposition som föreslår ändringar i minerallagen från och med juni i år. Ändringarna innebär att giltighetstiden för undersökningstillstånd förlängs, enligt ett pressmeddelande.

Giltighetstiden för undersökningstillstånd som var giltiga den 1 juli 2020 och som fortfarande är giltiga 9 juni 2022 ska förlängas med ett år.

Ändringen syftar till att ”motverka de allvarliga konsekvenser som spridningen av covid-19 medfört för prospekteringsbolagen och för gruvindustrin”. Därmed ges möjlighet att göra det arbete som inte kunnat genomföras under pandemin.

Vidare uppger man att den svenska gruv- och mineralnäringen länge varit en av de viktigaste basnäringarna.

Förslagen omfattar däremot inte tillstånd som gäller olja, gasformiga kolväten eller stenkol.

Ytterligare ett års förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd för gruvindustrin