HOTEN MOT SKOGSBRUKET

Kritiserat artskydd ändras –hänsyn till enskilda fåglar tas bort

Bild: Johan Gunséus / TT

Skogsägarnas kritik har fått genomslag. Nu ändrar regeringen i artskyddsdirektivet. Hänsyn till varje enskild fågel vid avverkning tas bort, rapporterar SVT Nyheter.

– Det besked jag lämnar idag är att regeringen och jag med stor skyndsamhet kommer att ändra i artskyddsförordningen och jag hoppas ha en sådan förändring på plats inom de närmaste månaderna, säger Annika Strandhäll (S).

Beslutet följer på Skogsstyrelsens nyligen meddelade beslut om en striktare tillämpning av artskyddet vilket väckte stor kritik bland Sveriges skogsägare. Mer specifikt handlar det om att artskyddsbestämmelserna i fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet. Den mest uppmärksammade regeltillämpningen handlade om att en skogsföretagare vid skogsbruk inte bara behövde ta hänsyn till hotade fågelarter utan också varje enskild fågel. Ett krav som beskrevs som orimligt av branschföreträdare.

I samband med regeringens nya bud avisera man också en översyn av miljöbalken. Tanken är att regelverket ska ta större hänsyn till verksamhetens ekonomi och samtidigt undanröja rådande osäkerhet kring lagstiftningens utformning.

Tillämpningen grundar sig på vägledande domar från EU-domstolen och ett tiotal domar i mark- och miljödomstolarna som kommit det senaste året.

SVT Nyheter: Miljöministern efter nya hårda krav på skogsägare: ”Vi ändrar artskyddsförordningen”