BROTTEN MOT FÖRETAGEN

Allt fler cyberbrott mot företag - så skyddar du dig

Bild: Åserud, Lise

Till följd av nya metoder har cyberkriminella utfört fler brott under 2021. Det största cyberhotet mot företag har accelererat, visar ny undersökning.

Cybersäkerhetsbolaget Truesec redogör i sin årliga rapport ”Threat Intelligence Report 2022” att det främsta cyberhotet mot medelstora och stora företag, ransomware, har ökat med 26 procent under 2021. Intensifieringen beror till stor del på en automatisering av angreppen samt nyrekrytering till de kriminella nätverken.

För att möta problematiken har Svensk Handel tagit fram en lista på åtgärder för att skydda sitt företag mot cyberattackerna. Bland annat skriver de:

  1. Ta extern hjälp ifall kunskap kring cybersäkerhet brister internt. Små företag med begränsade resurser kan istället använda legitima molntjänster.
  2. Se över vilken information som bör skyddas och gör frekvent säkerhetskopior på företagets mest betydelsefulla data. Se till att även ladda ned säkerhetskopiorna ”offline”.
  3. Uppdatera programvaror.
  4. Låt aldrig okända enheter kopplas in i företagsdatorer då ransomware kan spridas.
  5. Klicka inte på osäkra avsändares bilder, länkar eller reklam.
  6. Aktivera flerfaktorsautentisering. Det är särskilt viktigt för fjärranslutningssystem.

Pressmeddelande: Cyberkriminella har bytt taktik

Svensk Handel: 10 tips på hur du kan skydda ditt företag mot cyberattacker