DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Stadskärnans räddning under pandemin: Studenterna

Bild: Johan Nilsson/TT

Lunds stadskärna minskade sin omsättning med 9,6 procent, men klarade sig bättre än de flesta städer under 2020. En anledning är stadens studenter, skriver Sydsvenskan.

Pandemin slog hårt mot landets storstäder under pandemiåret 2020, enligt Cityindex årliga kartläggning av Sveriges 107 stadskärnor. Även Lund drabbades av omställningen, men klarade sig bättre än jämförbara städer.

– Städer, framförallt storstäder, som har mycket kontor har tappat. Lund som studenttät stad har troligen gynnats av att man under pandemiåret handlar i närhet där man bor, säger Magnus Hulthe Andersson, näringspolitiskt ansvarig på Fastighetsägarna Syd, till Sydsvenskan.

I Lund minskade omsättningen med 9,6 procent, medan siffran för motsvarande städer var 17,2 procent.

Sydsvenskan: Studenterna räddade stadskärnan under pandemin