KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Var fjärde värderar arbetsgivarens hållbarhetsprofil högt

Drygt var fjärde tjänsteman anser att företagets hållbarhetsprofil har stor påverkan på valet av arbetsgivare, framgår av en undersökning från TRR.

TRR:s Insiktskompass om rekrytering visar att hållbarhetsprofilen är viktig vid valet av ny arbetsgivare. Drygt var fjärde tjänsteman, 28 procent, anger att företagets hållbarhetsprofil har ganska eller mycket stor påverkan.

– Som omställningsaktör ser vi att hållbarhetsaspekten kan bli en avgörande fråga i framtiden när företagen ska tävla om att rekrytera rätt talanger och kompetenser, säger Lennart Hedström, vd på TRR, i en kommentar.

TRR:s Insiktskompass visar även att nästan 8 av 10 tjänstemän, 78 procent, anser att en spetskompetens inom till exempel IT eller hållbarhet, kommer att väga tungt i en arbetsansökan framåt.

Var fjärde tjänsteman värderar arbetsgivarens hållbarhetsprofil högt