REGELKRÅNGLET

Svemin: 27 reformer för att rädda svensk gruvnäring

Maria Sunér, vd på Svemin. Bild: Svemin

Tillståndsprocesserna måste förbättras annars kan gruvnäringen i Sverige avvecklas. Det menar Svemin, som presenterar 27 reformförslag.

– Med det här reformpaketet vill vi hjälpa politiken att låsa upp dagens ineffektiva och utvecklingshämmande tillståndssystem, säger Maria Sunér, vd på Svemin, i ett pressmeddelande.

Enligt Svemin har den svenska gruv- och mineralnäringen satt upp ambitiösa mål för fossilfrihet och biologisk mångfald.

– Men trots möjligheterna ser vi hur utvecklingen går åt fel håll. Sverige faller på listorna över attraktivitet som gruvnation. Görs inget åt detta politiskt är risken stor att en hel sektor gradvis avvecklas istället för att utvecklas, säger Maria Sunér.

Svemins reformpaket innehåller sammanlagt 27 reformförslag inom fyra huvudområden. Det handlar bland annat om att strama upp miljötillståndsprocessen och öka attraktiviteten för prospektering.

– Det kan inte vara politikens intention att detaljer och formalia på ett oproportionerligt sätt ska få hindra en hållbar omställning, säger Maria Sunér.

Pressmeddelande: Reformpaket låser upp dagens systemfel