DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

”Det goda samtalet kan lösa många knutar för kommunen”

Marie Svensson är Vd på Tjeders Industri och ordförande för Svenskt Näringslivs SME-kommitté. Bild: Per Sandberg

En bättre dialog mellan kommunerna och det lokala näringslivet kan lösa många av vardagens problem. Det skriver Marie Svensson, Vd på Tjeders Industri och ordförande för Svenskt Näringslivs SME-kommitté, i en krönika.

I tider som dessa, när läget är tufft i hela samhället, behöver de goda samtalen ta lite extra plats. I detta sammanhang tänker jag speciellt på samtalen mellan företagare och politiker. Du som är kommunpolitiker är närmast oss företagare i vardagen och således oerhört viktig. För det är ju där, i kommunerna, vi företagare stöter på myndighetsutövning och regeltillämpning. Därför behöver kommuner förstå och möta våra behov som företagare likväl som vi företagare behöver förstå kommunens utmaningar. Detta görs förstås lämpligast via fortlöpande samtal och dialog med det lokala näringslivet, som kan lösa upp knutar på flera områden till det bättre.

Dialog är också nyckeln när det kommer till kompetensförsörjning. Vi har den märkliga situationen där vi företagare har svårt att få tag i medarbetare, både kvalificerade och icke, samtidigt som arbetslösheten är stor. Kommunerna behöver därför tidigt koppla in företagen, så att en förståelse för våra behov av kompetens vägs väl in i planeringen av utbildningarna.

Det är inte bara kommunernas näringslivskontor som ska vara ansvariga, utan i stort sett alla avdelningar. Skolor och förskolor måste fungera, stadsbyggnadsavdelningarna måste tänka in näringslivet i tidigt skede. Det finns även andra saker som på pappret kan se små ut, men som i realiteten är viktigt för företagen. Ibland kan det vara så enkelt som att ändra ett parkeringsförbud. Att utforma upphandlingsunderlagen så att både små och stora företag har möjlighet att lägga anbud är en annan åtgärd jag skulle vilja se oftare, liksom att kommuner ska upphöra att driva bolag i egen regi som utgör uppenbar osund konkurrens till privata företag.

Fler av oss företagare måste in i den här matchen på ett eller annat sätt

Här bör kommunledningarna, både på tjänstemannasidan och de politiskt tillsatta, ta på sig ledartröjorna och visa sig lojala med kommunens företag. De måste väva in vikten av ett bra företagsklimat i allt de gör. Vad kommunerna gör spelar roll.

Sen behöver även vi företagare bli bättre på flera saker. Vi måste framför allt bli bättre på att ta emot praktikanter och praoelever. Det är viktigt att vi visar upp våra företag och branscher, så att en karriär hos blir till attraktiva alternativ i ungdomars karriärval. Varför skulle annars ungdomar söka sig till yrken de knappt vet existerar? Har man som företagare verkligen inte möjlighet att ta emot till exempel en prao-elev, så bjud in en klass till ett studiebesök.

Själv försöker jag också hjälpa till genom att tacka ja till en del uppdrag i olika företags- eller tillväxtråd i de kommuner som ligger nära mig och mitt företags verksamhet. Flera gånger har jag upplevt att de första mötena blir en smula defensiva, men oftast löses det upp – genom dialog! – och tillsammans hittar vi nya vägar framåt. Inställningen blir efter hand snarare ”varför har vi inte gjort så här förut”. Allt detta är en process, som tar tid. Men det behövs. Fler av oss företagare måste in i den här matchen på ett eller annat sätt. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

Att företagsklimatet förbättras är något precis alla parter tjänar på. Fyra av fem jobb skapas i företag likt mitt och mina företagarkollegors. Vi bidrar och vi har behov. Vi är ofta också mycket aktiva i att utveckla lokalsamhället. En kommun som vill ha framgångsrika företag måste därför sätta sig in i vad företagen behöver för att kunna växa. Utan oss skulle det ju varken bli några skatteintäkter eller arbetstillfällen i kommunen.