DET NYA ARBETSLIVET

”Därför kan arbetsmiljön öka företagens lönsamhet”

En god arbetsmiljö gör att företaget blir en attraktiv arbetsplats, vilket inte sällan resulterar i ökad konkurrenskraft. Det skriver Åsa Dahlfors, arbetsmiljöexpert på Industriarbetsgivarna och Svemin.

Vad är egentligen psykologisk trygghet? Och vad har det att göra med arbetsmiljö? För att svara på det måste vi förstå att arbetsmiljö handlar om mer än bara de synliga, fysiska och mätbara aspekterna. Arbetsmiljön handlar också om hur vi mår och trivs på jobbet. Om man läser WHO:s framtagna definition på arbetsmiljö kan man läsa:

"Arbetsmiljö är en sammanfattande benämning på biologiska, medicinska, fysiologiska, psykologiska, sociala och tekniska faktorer som i arbetssituationen eller i arbetsplatsens omgivning påverkar individen."

Den definitionen får en att inse att precis allt på arbetsplatsen är arbetsmiljö. Syftet med en bra arbetsmiljö är som de flesta vet att ingen ska drabbas av ohälsa eller skadas på jobbet. Men man inser också att det är många aspekter som måste tas omhand för att skapa en god arbetsmiljö där ingen far illa.

”För att uppnå psykologisk trygghet krävs aktivt arbete.”

För att förtydliga: om arbetsmiljön inkluderar allt på arbetsplatsen, så omfattar den också relationerna, kommunikationen och interaktionerna mellan medarbetare och ledning. Det är här psykologisk trygghet kommer in i bilden.

Att skapa en arbets- och säkerhetskultur där människor känner sig trygga nog att dela sina idéer, uttrycka sina åsikter, rapportera risker och till och med erkänna sina misstag utan konsekvenser. En sådan arbetsplats bidrar till att människor kan vara sig själva, att de trivs och känner sig värdefulla. Trivs man på jobbet så är man mer benägen att engagera sig fullt ut i sitt arbete och som ofta gör att man producerar mer. Företaget blir en attraktiv arbetsplats vilket inte sällan resulterar i ökad konkurrenskraft.

För att uppnå psykologisk trygghet krävs aktivt arbete; att aktivt lyssna på och engagera medarbetarna, uppmuntra till dialog och vara öppen för feedback. Det handlar om att bygga förtroende, respekt och ömsesidig förståelse mellan ledning, medarbetare och kollegor. Det är inte svårt att förstå att en människa som blir sedd och lyssnad på, på sin arbetsplats, också känner sig inkluderad, mår bra och trivs där.

”En win-win-situation.”

En inkluderande arbetsplats gäller såklart även mångfaldsaspekten. Oavsett någons kön, etniska bakgrund, ålder, sexuella läggning med mera ska alla känna sig delaktiga och inkluderade på arbetsplatsen. Mångfald på arbetsplatsen kan ses som en värdefull tillgång där fler perspektiv, olika sidor av en fråga, kan bidra med nya och innovativa lösningar. En arbetsplats som omfamnar dessa värderingar kräver medvetenhet, utbildning och engagemang från alla nivåer inom en organisation.

Faktorer som psykologisk trygghet, inkludering och mångfald främjar arbetsmiljön och kan leda till ökad lönsamhet. Det fina med att skapa en arbetsmiljö som är inkluderande, trygg, säker och trivsam att befinna sig i, gynnar alla. Medarbetarna vill komma till och ha kvar sitt arbete, vilket bidrar till en ökad produktivitet som kan få företag att blomstra. En win-win-situation.

På Industriarbetsgivarna arbetar vi med ett proaktivt systematiskt arbetsmiljöarbete tillsammans med våra medlemsföretag. Det arbetet inkluderar trygghet och mångfald. Förhoppningsvis har den här krönikan fått en och annan att tänka till och vidga förståelsen för bredden på vad en god arbetsmiljö innebär.

Om krönikören

Åsa Dahlfors är arbetsmiljöexpert på Industriarbetsgivarna och Svemin.