BROTTEN MOT FÖRETAGEN

”Morgan Johansson måste börja ta brotten mot företagarna på allvar”

Det är tufft att vara företagare och särskilt denna sommar. Brotten mot företagen kostar svindlande summor och tar inte semester. Detta behöver Morgan Johansson påminnas om så ofta det går, menar Li Jansson.

Den här sommaren är det tufft att vara företagare. Inflation, skenade drivmedelspriser, störda leveranskedjor och höga skatter pressar svenska företagare. Dessutom måste företagarna betala en nota för brott riktade mot företag på svindlande 100 miljarder per år. Det är begripligt ifall Sveriges företagare behöver lite ledigt. Men tyvärr tar inte brottsligheten semester. Tvärt om; med sommarvikarier, tomma fastigheter och fler tillfälliga besökare uppstår också nya möjligheter för de kriminella.

Våldsbrotten med skjutningar fortsätter i oförändrad hög takt, nu senast sköts en man i en tobaksaffär på Hisingen i Göteborg. Andra skjutningar har skett utanför och i köpcentrum med matbutiker och restauranger. På en stor, etablerad gymkedja. Gatugängen struntar i att de skjuter sönder tilliten och tryggheten som gör att företagen etablerar sig och stannar kvar.

Det behövs särskilda företagarpoliser som verkligen förstår företagens förutsättningar.

För att stötta företagen kan de trygghetsinsatserna bara riktas gentemot utanförskapsområdena. Det behövs också insatser mot tidigare relativt lugna områden i citymiljöer och industriområden, som nu också drabbas av kriminalitet.

För att komma till rätta med kriminaliteten behövs en lång rad reformer. Till att börja med behövs särskilda företagarpoliser som verkligen förstår företagens förutsättningar. Om det fanns företagarpoliser på alla polisens avdelningar och polisområden skulle också Polisens interna system för att samarbeta kring brott mot företag förstärkas.

Om polisen byggde upp en större förståelse för näringslivets villkor skulle också brotten som bedöms bli mer begripliga. Varje enskild stöld i en mindre butik kanske bara uppgår till några tiotals kronor, men totalsummor på hundratusentals kronor i månaden blir verksamhetskritiskt.

Svenska företag utgör ofta nav i sina lokalsamhällen, oavsett om det är på Södermalm i Stockholm eller i Halmstad. Att de investerar i sin egen säkerhet och samverkar med polisen påverkar också enskilda medborgare positivt. I det tar många företag ett stort samhällsansvar.

Många företagare engagerar sig också i trygghetsarbetet med stark personlig drivkraft. Men den kraften ska inte tas för given. Inte heller ska företagare klandras som inte kan engagera sig; det kan handla om hot och våld från för grov kriminalitet eller att åtgärderna för att motverka brott har blivit för dyrt.

Därför är det också välkommet med mobila ordningsvakter som införts som komplement till polisen i en rad olika kommuner. De vittnar om hur de återtar en rad olika områden, där några av fördelarna har varit att mota bort gängen som kontrollerat hela köpcentrum, tvingat på företagare ”beskydd” och sålt narkotika.

Därutöver borde politiken analysera vilka ytterligare politikområden som kan användas för att stärka företagens brottsförebyggande arbete. Det är märkligt att svenska företag inte har lika utbyggda skatteavdragsmöjligheter som sina amerikanska motsvarigheter när de gör brottsförebyggande investeringar. Politiken borde därför utreda om ett sådant skatteavdrag borde införas.

En arbetsuppgift till efter semestern kan därför vara att göra en fördjupad säkerhetsanalys och testa den egna verksamheten.

Ur ett konkurrensperspektiv är det också prioriterat att sätta hårt mot hårt i fråga om gängens destruktiva entreprenörskap. Den organiserade brottsligheten hittar ständigt nya sätt att vinna mark.

Italien har på många sätt försökt hantera problemen med sin maffia genom att införa hårda nya anti-maffialagar, som i viss mån har fungerat. Men samtidigt visar en ny studie att den italienska maffian hittat nya inkomstkällor: EU-bidrag. Bara i januari 2020 arresterades 94 maffiamedlemmar på Sicilien – misstänkta för att ha utnyttjat EU:s fond för landsbygdsutveckling till ett värde av 5,5 miljoner euro. Studien bekräftar att maffianärvaro ökar både antalet EU-projekt och fonder som beviljas till en italiensk kommun. Genom maffians tillgång till EU-bidrag påverkas också investeringar, infrastruktur, varor och tjänster och villkor för enskilda och företag.

En annan europeisk studie har också pekat ut nya sektorer av intresse för maffian – däribland förnyelsebar energi.

När kriminaliteten växer i Sverige och den organiserade brottsligheten biter sig fast ska vi inte heller tro att problemen stannar vid skjutningar och synlig kriminalitet. Varje sektor är drabbad på olika sätt, och även den som lever i en företagsmiljö som på ytan kan verka opåverkad av kriminalitet kan egentligen också vara drabbad. En arbetsuppgift till efter semestern kan därför vara att göra en fördjupad säkerhetsanalys och testa den egna verksamheten.

Till sist: Justitieminister Morgan Johanssons citat i början av sommaren om att företagen själva skulle vara ansvariga för att hantera dieselstölderna de drabbas av är beklagligt. Det vore kanske därför på sin plats att varje svensk företagare skickar ett brev till Morgan varje gång de drabbas av ett brott; så att regeringen får en helhetsbild av kriminalitetens omfattning?

Om krönikören

Li Jansson är bransch- och näringspolitisk chef på Säkerhetsföretagen.