DEN AKUTA ELKRISEN

Utredare väljer luftkablar för snabbutbyggt elnät

Utredaren Anders Danielsson presenterar klimaträttsutredningens slutbetänkande vid en pressträff i Rosenbad. Bild: Lars Schröder/TT

Miljö (TT)

Luftledningar ska vara huvudalternativet när det stora elnätet byggs ut. Det är ett av förslagen från regeringens utredare för att underlätta och snabba på elektrifiering av samhället och driva på klimatomställlningen.

– Huvudregeln för växelströmsnätet på spänningsnivå över 130 kilovolt ska vara luftkabel. Men det är inte hugget i sten, säger Anders Danielsson som har lett arbete med den så kallade klimaträttsutredningen.

Han säger att det finns motstridiga intressen, kan det påverka bebyggelse och hälsa ska markkabel vara ett alternativ. Men idag måste båda utredas redan från början, trots att det är sannolikt att markkabel inte kommer att vara aktuell.

– Det gör att det tar ännu längre tid. Därför menar vi att luftkabel ska vara huvudalternativ.

Han föreslår också att förhandsbesked om utbyggnad av elnätet ska vara bindande samt undantag från biotop- och strandskyddet.

– I praktiken får man undantag i dag, men eftersom vi föreslår att det blir en regel så kan den prövningen underlättas, säger Anders Danielsson.

Det gör det lättare att placera luftledningar på områden där bioptop- och/eller strandskydd gäller.

– Det går snabbare, det är effektivare och blir mer förutsägbart vilket det ska vara i ett rättssamhälle, säger Danielsson.

Lars Larsson/TT