DET SVENSKA LANTBRUKET

Lantbrukare oroas av ökande priser

Bild: Stina Stjernkvist/TT

Kraftiga prisökningar på insatsvaror är svenska lantbrukares största orosmoment. Det visar en ny undersökning av Landshypotek Bank.

I undersökningen uppger nästan tre av fyra lantbruksföretagare att deras främsta bekymmer är ökande priser på insatsvaror.

– Resultatet bekräftar att många lantbrukare mött och fått hantera de kraftigt stigande kostnaderna, säger Per Lindblad, vd för Landshypotek Bank, i ett pressmeddelande.

Undersökningen visade även att omkring fyra av tio lantbrukare är mest oroliga över att staten ska inskränka deras ägande- och nyttjanderätt.

Pressmeddelande: Kostnadsökningarna oroar lantbruksföretagare