DEN SVENSKA SÄKERHETEN

Lång väntan på pass kan vara lagbrott

Polisen medger själva att passtiderna i delar av landet oacceptabelt långa. Arkivbild. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Samhälle (TT)

Kötiderna för att få ett nytt pass ligger på flera månader.

Många har anmält Polismyndigheten till JO och kanske kan de långa kötiderna till och med strida mot grundlagen.

– Det är inte oproblematiskt, säger Tormod Otter Johansen, doktor i offentlig rätt.

Den som vill förnya sitt pass kan i dag räkna med att få en tid först efter sommaren, i värsta fall i slutet på året.

Frustrationen har redan lett till ett tjugotal anmälningar mot polisen till Justitieombudsmannen (JO), då myndigheten enligt förvaltningslagen är skyldig att skyndsamt hantera ärenden.

De långa väntetiderna skulle även kunna strida mot den grundlagsskyddade rörelsefriheten. Enligt Regeringsformen har nämligen alla svenska medborgare rätt att fritt röra sig inom landet och att lämna det.

Det sistnämnda skapar i nuläget bekymmer för de omkring 1,5 miljoner svenskar som inte har förnyat sina pass.

Finns konflikt

Enligt Tormod Otter Johansen, doktor i offentlig rätt vid Göteborgs universitet, är svårigheten att få ett pass inte fråga om ett uppenbart lagbrott - även om han menar att det finns en konflikt.

– Det är inte oproblematiskt. Det räcker såklart inte med att man formellt sett tillåts lämna riket. Om man i praktiken inte kan lämna landet för att man inte har möjlighet att skaffa pass, då är det en inskränkning av den frihet som man är berättigad till, säger han.

Polisen har själva kallat väntetiderna oacceptabelt långa. För att minska på kötiderna försöker man nu öka kapaciteten genom att tillsätta mer personal på passexpeditionerna. Myndigheten flaggar dock för att situationen kommer att vara ansträngd under en längre tid. Inte minst i storstadsregionerna.

– JO brukar inte gilla att en myndighet förvarnar om att folk får räkna med att problemet kommer att pågå ett år till. Uppstår det flaskhalsar ska det ordnas med en gång, säger Tormod Otter Johansen.

Svårt att pröva

Men att de långa väntetiderna för ett nytt pass skulle få en rättslig prövning ser Tormod Otter Johansen som avlägset.

– Potentiellt skulle man kunna stämma staten om man har lidit skada, helst någon ekonomisk skada på grund av att man inte kan resa utomlands. Då går man via skadeståndsvägen, även om tröskeln där är hög.

Att överklaga till förvaltningsrätten blir desto svårare, för rent administrativt är det inte handläggningen som tagit tid, utan själva tidsbokningen.

– Det finns inget beslut att överklaga eftersom du inte kunnat göra någon ansökan, vilket är lite av ett moment 22. Man får hoppas att JO tar upp frågan och att myndigheten rättar sig efter det.

Olle Bengtsson/TT

Fakta

För att skaffa nytt pass eller nationellt id-kort krävs att en tid bokas i förväg. Att boka är gratis, men det nya passet kostar 400 kronor.

Bokningen görs via polisens hemsida, men bokningssystemet är för närvarande mycket ansträngt, vilket resulterar i att det bitvis är omöjligt att komma in. Belastningen är högst på förmiddagarna.

Många möts av beskedet att de första bokningsbara tiderna finns flera månader fram i tiden. Men avbokade tider läggs in löpande och nya tider tillkommer, därför lönar det sig att gå in och titta ofta.

Det är fritt att ansöka om pass i vilken region som helst. Passet måste inte hämtas ut i den region där ansökan har gjorts.

Ett provisoriskt pass kostar 980 kronor och vill man ha ett sådant går det inte att boka tid. Ansökan kan göras tidigast 72 timmar före bokad resa och passet gäller bara under den specifika resan. Om du har ett giltigt vanligt pass måste detta spärras innan du kan få ett provisoriskt pass.

Alla länder accepterar inte provisoriska pass.

Källa: Polisen