KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Nya utsläppsmålet: 90 procent mindre 2040

EU ska vara klimatneutralt till 2050. På bilden ett tyskt koleldat kraftverk. Arkivbild. Bild: Michael Probst/AP/TT

Klimat (TT)

Utsläppen av växthusgaser ska minska med 90 procent till 2040, enligt EU:s nya klimatmål.

"Ingen ska lämnas i sticket", lovar EU-kommissionen – som dock redan får kritik för allt för låga ambitioner.

Behovet av klimatåtgärder är bortom allt tvivel och måste planeras här och nu, varnar EU:s klimatkommissionär Wopke Hoekstra.

– Vi har just genomlevt den varmaste sommaren som noterats och sett den förstörelse som klimatförändringarna innebär. Att inte göra något kommer att leda till ännu större kostnader, säger Hoekstra inför EU-parlamentet i Strasbourg i sin presentation av det nya klimatmålet.

Som väntat handlar det om en utsläppsminskning till år 2040 med 90 procent jämfört med 1990. Än så länge är det bara en rekommendation – själva förslaget och fler detaljer om hur det ska gå till kommer först när en ny EU-kommission finns på plats efter EU-valet i vår.

Koldioxidlagring

Bland annat kommer det att handla om koldioxidlagring och hur man får industrin att stå på hållbar grund. Hoekstra betonar vikten av att locka fram ökade investeringar och gynna den tekniska omvandlingen, men talar också om "klimatdiplomati" för att hjälpa andra delar av världen att lyckas.

– Vi kan inte kräva av andra att göra mer, om vi inte gör något själva, säger Hoekstra.

Det redan fastslagna slutmålet är att sedan nå noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2050.

Näringslivet: Bra med höga ambitioner

Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke säger till Di att det nu är viktigt att EU-kommissionen skapar de rätta förutsättningarna för unionens företag.

– Mål och höga ambitioner är bra, men nu måste vi lägga all vår tid och energi för att genomföra detta i praktiken. Omställningen kräver en kraftig acceleration av utbyggnad av fossilfri el och en utfasning av fossila bränslen, men det klarar vi inte med dagens system. Såväl överföringskapacitet som fossilfri elproduktion behöver byggas ut snabbt, och det rimmar inte med dagens system för tillståndsprövningar, säger han till tidningen.

Känsligt läge

Det nya 2040-målet lanseras i ett känsligt läge. Kritiken mot EU:s klimatpolitik växer allt mer, med ilskna bondeprotester mot allt från stelbenta regler till kritik mot vad man anser vara orättvis konkurrens.

Det har redan fått EU-kommissionen att utlova lättnader och ändringar. På tisdagen meddelades exempelvis att man drar tillbaka sitt omdiskuterade förslag för att halvera mängden bekämpningsmedel i jordbruket till år 2030.

Frågan är hur nöjda eller missnöjda jordbrukarna kommer att bli med nästa generation av förslag, som i större utsträckning än tidigare kommer att behöva omfatta känsliga sektorer – som just jordbruket.

Miljökritik

EU-kommissionen är noga med att "ingen ska lämnas i sticket".

– Alla på vår kontinent ska nå mållinjen, lovar Hoekstra.

Men redan finns kritik mot ambitionsnivån. I EU-parlamentet kräver både liberaler och socialdemokrater en målsättning om utsläppsminskningar till 2040 på 95 procent, snarare än 90. Miljörörelsen vill gå ännu längre.

"Det här är lika meningsfullt som att försöka hindra lungcancer utan en plan för att få slut på rökandet", skriver Silvia Pastorelli från Greenpeace i ett uttalande.

Wiktor Nummelin/TT

Sofia Eriksson/TT

Fakta

EU siktar på noll nettoutsläpp av växthusgaser (klimatneutralitet) till år 2050.

Till år 2030 ska utsläppen kapas med 55 procent, jämfört med 1990 års nivåer. Det ska nås med hjälp av det stora lagstiftningspaket "Fit for 55".

Kommissionen ska enligt klimatlagen senast första halvåret 2024 lämna förslag på nya klimatmål för EU för år 2040.