DEN SVENSKA UTBILDNINGEN

Forskare: Höga krav ger positiv effekt i skolan

En lågstadieelev skriver på ett papper. Bild: JESSICA GOW / TT

Så kallade ”no excuses”-skolor gett goda resultat i flera länder, skriver SvD.

I USA, Chile och England har skolor med hård disciplin och höga krav funnits i decennier. Så kallade ”no excuses”-skolor ställde samma krav på alla elever, oavsett bakgrund.

– Man ser väldigt starka positiva effekter på kunskapsresultaten i de här skolorna. Tittar man på forskningen så är det framför allt elever med utländsk bakgrund och andra utsatta grupper, som lyfts i det här systemet, säger abriel Heller-Sahlgren, skolforskare vid London School of Economics, till SvD.

Men den svenska skollag gör att delar modellen inte skulle fungera i Sverige, exempelvis när det gäller beslut om kvarsittning och olämpligt beteende.

SvD: Forskare: Bättre resultat i ”no excuses”-skolorna