FRAMTIDENS PENSIONER

Regeringen bjuder in alla i pensionsgruppen

Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M). Arkivbild. Bild: Oscar Olsson/TT

Politik (TT)

Regeringen har beslutat att bjuda in alla partier i den så kallade pensionsgruppen, som sätter ramarna för pensionssystemet.

– Det är väldigt viktigt med ett bredare och starkare stöd, säger socialförsäkringsminister Anna Tenje (M).

Det innebär att även Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet kan ansluta sig till Pensionsgruppen. När det kan ske vet hon dock inte, riksdagen har inte öppnat ännu. Men för hennes och regeringens del är man redo.

– Sedan en tid har arbetet i Pensionsgruppen inte fungerat tillfredsställande. Pensionsfrågorna har blivit ett slagträ i valdebatten, säger Anna Tenje.

Nu behövs ett omtag, förklarar hon, och sedan en tid har hon jobbat på att få med MP, V och SD. Nu ser det ut att gå vägen.

Förklarat principer

– Vi har noga förklarat principerna för pensionssystemet. Det är systemet med riktåldrar, livsinkomstprincipen, respektavståndet, principen om att arbete ska ligga till grund för pensionen och att systemet är avgiftsbestämt, inte förmånsbestämt.

Partierna måste ställa sig bakom dessa och inte motarbeta dem, förklarar hon.

De måste också följa arbetssättet i gruppen.

– Vi har ett ingående samarbete som bygger på ansvar och förståelse, och konsensussamarbete.

Men systemet med en särskild grupp för just pensioner har fått kritik från flera håll.

Den har till exempel setts som en hemlig klubb, som gör att pensionsfrågorna inte debatteras öppet i riksdagen, och att stora och viktiga beslut som att höja pensionsåldern inte blir en valfråga.

– Just därför är det så viktigt att vi breddar gruppen. Pensionsfrågorna hänger samman med så många andra system, och det är viktigt att analysen grundas på tydlighet och fakta. Det ska inte vara en hemlig klubb. Jag tycker att öppenhet och transparens är viktigt.

Pensionerna ska stärkas

Pensionssystemet har också kritiserats från många håll. Anna Tenje förklarar att utgångspunkten nu ska vara att stärka pensionerna. Men hur, det ska nu den breddade Pensionsgruppen komma fram till tillsammans.

– Det finns flera lösningar och alternativ, säger Anna Tenje.

Hur partierna ställer sig till den bredare Pensionsgruppen är oklart.

I juni sade Vänsterpartiets Ida Gabrielsson, socialförsäkringsutskottets vice ordförande, att V nu är med på bollen och skriver under på pensionssystemets principer, som livsinkomstprincipen och respektavståndet.

– Det enda sättet att leva upp till de principerna, som Vänsterpartiet ser det, är att höja inkomstpensionerna rejält. Men sedan är det väl ingen ed man avger, antar jag, utan det är väl de här ganska generella principerna, sade hon.

Niklas Svahn/TT

Johanna Cederblad/TT

Fakta

Pensionsgruppen är en parlamentarisk grupp med uppgift att bereda pensionsfrågor. Beslut tas i enighet, så kallad konsensus.

I gruppen sitter nu de fyra borgerliga partierna samt Socialdemokraterna. Det var de som kom överens om pensionssystemet på 1990-talet och har sedan dess haft gruppen för att hålla koll på, och vid behov ändra i, systemet.

Miljöpartiet satt med vid bordet under tiden i regeringen. Vänsterpartiet ville inte ställa upp på det som de borgerliga och S kom överens om och Sverigedemokraterna satt inte i riksdagen när överenskommelsen slöts.