KÄRNKRAFTENS FRAMTID

Riksdagen säger ja till nytt energimål

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) beskriver det nya energipolitiska målet som "historiskt". Arkivbild. Bild: Jessica Gow/TT

Politik (TT)

Riksdagen röstar ja till regeringens vårändringsbudget. I den ingår ett nytt energipolitiskt mål som enligt regeringen banar väg för ny kärnkraft.

Regeringen ändrar Sveriges energipolitiska mål från att elproduktionen år 2040 ska bestå av 100 procent "förnybar" energi till 100 procent "fossilfri" energi.

– Detta skapar förutsättningar för kärnkraft. Vi behöver mer elproduktion, vi behöver ren el och vi behöver ett stabilt energisystem, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M).

Till oppositionsledamöters förvåning bakades målet in i regeringens vårändringsbudget.

Regeringspartierna M, KD och L röstade tillsammans med SD för budgeten och det nya målet. Oppositionen röstade nej. Röstsiffrorna slutade 153 ja och 150 nej.

– Det är läpparnas bekännelse nu när man svävande pratar om kärnkraft från Socialdemokraterna och Centerpartiet, säger Svantesson.

"Politisk teater"

Centerpartiet ansåg att regeringen och stödpartiet Sverigedemokraterna ägnat sig åt "politisk teater" när de lagt målet i budgeten.

Sveriges elproduktion är dessutom nästintill fossilfri redan i dag, enligt C:s näringspolitiska talesperson Rickard Nordin.

– För mig sätts det snarare i ett sammanhang där vi har en regering som ökar utsläppen, sade han i riksdagsdebatten.

Miljöpartiets ledamot Marielle Lahti var inne på samma linje.

– Det måste vara den minst ambitiösa positionsförflyttningen i svensk politisk historia. Lite pinsamt faktiskt.

Hon tycker det är märkligt att regeringen inte bjöd in till breda energipolitiska samtal innan det nya energipolitiska målet beslutades.

S: För svagt mål

Socialdemokraterna lade en följdmotion till vårändringsbudgeten där de meddelade att de röstar nej till det nya målet.

"Målet år 2040 är 100 procent förnybar elproduktion. Det är ett mål, inte ett stoppdatum som förbjuder kärnkraft och innebär inte heller en stängning av kärnkraft med politiska beslut", står det i motionen.

S anser att de har ett mer ambitiöst mål i form av att det svenska elsystemet ska tillföras minst 60 TWh ny fossilfri el till 2030. Det långsiktiga målet behöver också tidsmässigt samordnas med klimatmålet till 2045.

"Regeringen och Sverigedemokraternas mål för energipolitiken är för svagt och i praktiken redan uppfyllt", skriver partiet i ett uttalande.

Niklas Svahn/TT