DEBATTEN OM STATLIGT ÄGANDE

Förbud mot partipolitiska lotterier utreds

Finansmarknadsminister Niklas Wykman (M), som även är ansvarig minister för spel, ger en utredare i uppdrag att se på möjligheten att förbjuda partipolitiska lotterier. Arkivbild. Bild: Tim Aro/SvD/TT

Regeringen överväger att föreslå ett förbud mot lotterier som finansierar politiska partier. Regleringsbehovet ska nu utredas, enligt färska direktiv.

– Det ska råda transparens och det ska vara rättvisa villkor, säger ansvarig minister Niklas Wykman (M).

Utredaren ska föreslå ändringar i spellagen som innebär att lotterier till förmån för politisk verksamhet inte längre ska kunna ges licens, enligt direktiv från regeringen.

Ett alternativ som också ska utredas är möjligheten att strama upp regleringen och stärka konsumentskyddet för partipolitiska lotterier.

Avfärdar kritik från S

Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson har i debatten inför direktiven sagt att förslagen utredningen ska analysera är specifikt riktade mot det största oppositionspartiet och ett försök att tysta politiska motståndare.

Wykman avfärdar denna kritik.

– Moderaterna har ju också ett lotteri, säger han.

– Jag förstår att alla politiska partier kan vilja värna sina ekonomiska intressen. Men med det sagt måste man se till Sveriges bästa och till tilliten till vårt politiska system, tillägger han.

Ett viktigt skäl till att förbjuda just partipolitiska lotterier kan enligt Wykman vara att det via riksdagen i slutändan är just partierna – som drar in pengar på lotterier – som ansvarar för att reglering och tillsyn fungerar.

– Det skapar alltid frågor om politikerna agerar för Sveriges bästa eller för sitt eget ekonomiska intresse, säger han.

– Det här är en marknad som behöver regleringar, som behöver mycket tillsyn. Då finns alltid en risk att man – om man själv har starka ekonomiska intressen – anpassar sig utifrån det.

Andra villkor än andra

Andra motiv till utredningen är enligt Wykman är kritik som har riktats mot att politiska lotterier har undantag från förbudet att köpa lotter på kredit och dessutom saknar bonusbegränsningar och slipper betala spelskatt – det vill säga helt andra villkor än andra aktörer som säljer lotter.

Utredningen ska göras av Gunnar Larsson, tidigare konsumentombudsman och generaldirektör för Konsumentverket. Han ska presentera sin rapport senast den 29 februari 2024.

Lotterier till förmån för idrottslig eller kulturell verksamhet omfattas inte av utredningsuppdraget.

Joakim Goksör/TT