KÄRNKRAFTENS FRAMTID

Tiotals kommuner öppna för ny kärnkraft

Den numera stängda Ringhals kärnreaktor 1. Arkivbild. Bild: Jonas Lindstedt/TT

Ekonomi (TT)

Minst 24 av landets kommuner öppnar för ny kärnkraft på egen mark, nu när det blir fritt fram att bygga ny elproduktion.

Företrädesvis ligger de positiva kommunerna i södra Sverige och är styrda av Moderaterna, visar en enkät.

Härom veckan beslutade regeringen om att föreslå en ändring i lagen som tar bort förbudet att bygga ny kärnkraft på andra platser än där reaktorer redan finns i dag, det vill säga Ringhals, Oskarshamn och Forsmark.

TT har i en enkät frågat samtliga 290 kommuner: "Kan ni tänka er att bygga kärnkraft i er kommun?"

Nej från hälften

132 har svarat. 18 procent eller 24 kommuner svarar ja på den frågan. Hälften säger nej medan resten, 32 procent svarar "vet ej".

– Vi behöver stabil elkraft, vi har ju mycket vindkraft här uppe, säger Pernilla Färlin, moderat kommunstyrelseordförande i Ljusdal.

– Och jag är moderat, och vi ger ju stöd till kärnkraft, fortsätter hon men tillägger att frågan inte varit uppe till diskussion i kommunen.

Det udda med ja-svaret från Ljusdal är att det är en norrländsk kommun. Älvdalen i norra Dalarna, invid norska gränsen, har också svarat jakande, annars ligger alla i södra halvan av landet. Däremot är det typiska med Pernilla Färlins svar att hon är moderat eller borgerlig politiker och alltså går i linje med partiets uppfattning.

Hjälpas åt

20 av 24 ja-svar kommer från kommuner som på något vis styrs av en koalition av de mest kärnkraftsvänliga partierna M, KD, L och SD.

– Jag tänker på den energisituation vi har i Sverige och ute i Europa. Då måste vi hjälpas åt. Och då kan vi inte sitta och säga nej och skjuta på frågan till någon annan. Och jag ser stora fördelar lokalt och regionalt med arbetstillfällen och annat. Här finns egentligen bara vinnare, säger Roger Fredriksson (M), kommunstyrelsens ordförande i Ronneby.

Diskussionen har varit uppe tidigare i kommunen. Och Fredriksson pekar också på fördelen av närheten till bra elinfrastruktur i närliggande Karlshamn och det oljeeldade svenska reservaggregatet.

Öppnar för fler

Större kärnkraftsreaktorer, liksom även de större varianterna av så kallade små modulära reaktorer (SMR), kan inte byggas var som helst, det krävs någon form av kylvatten. I dag ligger Sveriges alla kärnkraftverk vid havet, såväl de i drift som de tidigare nedlagda reaktorerna i Barsebäck invid Öresund.

Men de nya tilltänkta mindre reaktorerna är fullt möjliga att bygga på andra platser, det kan räcka med en älv eller större sjö, enligt Carl Berglöf, expert på kärnkraft vid Energiföretagen.

– Det beror på storleken. De som diskuteras mest nu är de på 300 MW (större SMR), då behövs tillgång till stabil vattenkylning, säger han.

De allra minsta reaktorerna, med en effekt om ett fåtal megawatt och som även kan användas för värmeproduktion, kan däremot byggas med kylbassäng och kyltorn eller endast med luftkylning, och då blir placeringen betydligt mer flexibel, enligt Berglöf. Det öppnar för placering av kärnkraft i många kommuner som tidigare inte kommit i fråga.

Två ja från Vänern

– Ska vi bygga kärnkraft, så är det de bäst lämpade kommunerna som det bör byggas i. Vi har ett helhetsansvar i Sverige, säger Lars Nilsson, socialdemokratisk kommunstyrelseordförande i Kristinehamn invid Vänern.

Frågan har inte alls varit uppe till diskussion i kommunen och inte förankrat. Så han svarar principiellt:

– I bland går diskussionen, "det är klart vi ska bygga kärnkraft men inte i vår kommun". Det håller inte riktigt, då skulle vi inte ha vattenkraft, då skulle vi inte ha vindkraft, vi skulle inte ha någonting. Så mitt svar är utifrån det, sedan kan jag förstå att folk tycker att kärnkraft kanske inte är det mest aktuella.

Andra skriftliga svar på enkäten från ledande politiker som är positivt inställda till kärnkraft i den egna kommunen:

"SMR skulle funka med den volym kylvatten vi har", skriver Johan Abrahamsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Mariestad vid Vänern.

"Finns en majoritet för småskalig kärnkraft hos oss", skriver Harald Hjalmarsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Västervik.

Olle Lindström/TT

Elisabeth Modig-Blåder/TT

Fakta

Av 132 kommuner som svarat på TT:s enkät svarade 24 ja på frågan: "Kan ni tänka er att bygga kärnkraft i er kommun?"

Askersund

Eskilstuna

Grästorp

Klippan

Kristinehamn

Kungsbacka

Kävlinge

Ljusdal

Mariestad

Norrköping

Oskarshamn

Ronneby

Sjöbo

Skurup

Svenljunga

Valdemarsvik

Varberg

Västervik

Ystad

Årjäng

Åstorp

Älvdalen

Örkelljunga

Östhammar