KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Företag driver omställning – "Ingen miljökämpe"

Minestos vd Martin Edlund (till höger på scenen) ingår i den svenska näringslivsdelegationen på COP27. Bild: Henrik Montgomery/TT

Klimat (Sharm el-Sheikh, TT:s utsända)

Näringslivet är den nya miljörörelsen, enligt regeringen. Den främsta drivkraften är dock inte att rädda planeten, menar Minesto som är ett av företagen i den svenska näringslivsdelegationen på COP27.

– Miljörörelse är inte rätt ord, mina aktieägare vill att jag ska skapa finansiella värden, säger vd Martin Edlund.

Den gula draken hålls fram mot kamerorna. Martin Edlund har just avslutat ännu en panel i den marknadsföringskarusell som FN:s klimatmöte COP27 innebär för de företag som ingår i den officiella näringslivsdelegation som koordineras av Business Sweden. Draken är inte av den sort som flyger bland molnen utan en modell av ett undervattensplan som förvandlar energin i havsströmmar till förnybar elektricitet.

– Vi är ett exempel på teknologi som behövs i den globala verktygslådan för att vinna kampen mot klimatförändringarna, säger Martin Edlund, vd för Minesto, till TT:s utsända i Sharm el-Sheikh.

Förra veckan stod statsminister Ulf Kristersson (M) på samma scen och upprepade det som blivit ett mantra för regeringen: "Näringslivet och politiken måste gå hand i hand. Näringslivet är en viktig miljörörelse." Att regeringen ser företagen som en viktig motor i omställningen märks bland annat genom det nya "superdepartement" som slår ihop miljö och klimat med energi och näringsliv.

Problemfokus

Före valet ifrågasatte dock företrädare för 227 svenska företag, däribland Ericsson, Ica och Skanska, varför politikerna bromsar omställningen genom att se den som problem snarare än möjlighet. Fossilsubventioner "ger konstgjord andning till gårdagens teknik", står det i debattartikeln som också menar att sänkt reduktionsplikt drar "undan mattan" för företag som har investerat i produktion av fossilfria drivmedel.

Och när de politiska förhandlingarna går trögt och delegater svettas i syrefattiga konferensrum är stämningen en annan bland det 30-tal svenska företag som är på plats i Egypten för att visa upp allt från vätgasbaserat stål till klimatsmarta banklösningar. Det berättar Jan Larsson, vd för Business Sweden.

– I den politiska världen är det mycket fokus på problem. Det går långsamt och enskilda länder sätter sig på tvären. Men näringslivet ser möjligheterna och många svenska företag har en världsledande klimatposition.

Vinstintresse

Miljö- och klimatnyttan är dock inte den främsta drivkraften, menar Larsson.

– Näringslivet är en viktig miljörörelse men rör sig inte för miljön. Man ska inte tro att svenska företag plötsligt har något annat mål än vinstintresse. De drivs av den stora marknaden, möjligheterna att expandera och attrahera de bästa talangerna så att de kan ligga i framkant och samtidigt rädda planeten.

TT: Finns det risk för att det läggs för mycket ansvar på att näringslivet ska göra jobbet medan politikerna inte tar de beslut som krävs för att minska utsläppen?

– De måste gå hand i hand. Man kan inte tro att näringslivet ska lösa problemen om inte politikerna gör det möjligt, säger Larsson.

– De politiska besluten får inte vara för klåfingriga. Det blir lätt problem när Brysselbyråkrater ska utvärdera hur näringslivet ska ta sig an framtidsfrågor, det krävs dialog. Det behövs långsiktiga politiska spelregler, tydlighet och nästan alla svenska företag skulle vara glada över en global koldioxidskatt.

"Ingen miljökämpe"

Martin Edlund tycker inte att miljörörelse är rätt ord för att beskriva Minestos roll i omställningen.

– Vi har ett väldigt tryck från konsumenter, investerare och lagstiftare att konvertera våra värdekedjor till att bli förnybara. För de allra flesta aktörer handlar det om att göra affärer på ett smart sätt, annars får du inte tillgång till kapital eller kan hamna i medier som en skurk.

TT: Du skulle inte kalla dig miljökämpe?

– Absolut inte, säger Edlund.

– Sedan är det klart att det är mer stimulerande att jobba med något som adresserar det största behovet vi har i världen, att rädda planeten. Det betyder någonting och man vill ju jobba med något man vågar berätta för barnbarnen om. Men miljökämpe är inte det som mina aktieägare vill att jag ska göra, utan det är att skapa finansiella värden.

"Båda behövs"

Företagen är viktiga i omställningen men allt går inte att driva med affärsfokus, enligt Olof Hjelm, professor i industriell miljöteknik vid Linköpings universitet.

– Det blir lätt fokus på elektrifiering men pratar vi grön och hållbar omställning i stort är det mycket mer som ingår. Näringslivet kan inte ersätta miljörörelsen, utan båda behövs, säger han.

– Vi har utmaningen med biologisk mångfald, problematiken kring Östersjön och behovet av oberoende mätning och uppföljning av utsläpp och tillståndet i miljön. Det blir en utmaning om man sätter för stor tilltro till marknadsaktörerna, marknadskrafterna motsvarar inte alltid samhällsbehovet.

Sofia Eriksson/TT

Minestos vd Martin Edlund håller i en modell av företagets undervattensdrake. Bild: Henrik Montgomery/TT
Svenska paviljongen på COP 27 i Sharm el-Sheikh. Bild: Henrik Montgomery/TT
FN:s klimattoppmöte COP27 pågår till den 18 november i Sharm el-Sheikh. Bild: Henrik Montgomery/TT

Fakta

FN:s klimattoppmöte COP27 hålls i Sharm el-Sheikh i Egypten den 6-18 november. Då samlas representanter från hela världen för att diskutera och förhandla om hur det globala klimatarbetet under Parisavtalet ska implementeras.

I Parisavtalet från 2015 enades de flesta av världens länder om att hålla ökningen av den globala medeltemperaturen väl under 2 grader, och allra helst under 1,5 grader, jämfört med förindustriell tid.

Men ländernas planer för att minska sina utsläpp av växthusgaser är långtifrån tillräckliga för att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader, enligt en sammanställning som FN:s klimatsekretariat UNFCCC har gjort av alla klimatplaner inför mötet. Om planerna följs är världen i stället på väg mot omkring 2,5 graders uppvärmning före århundradets slut.