KAMPEN MOT KORRUPTIONEN

MALMÖ 20140918 Färgglad knyppling med små pärlor i spetsen. Knypplingskurs hos Studieförbundet vuxenskolan i Malmö .Foto: Erika Oldberg / TT / kod 10510 Bild: ERIKA OLDBERG / TT

Ledare: ”Studiecirklarna är korrupta”

Peter Wennblad konstaterar att det är svårt att inte dra slutsatsen att folkbildningen tillhör Sveriges mest korrupta samhällssektor. Det skriver han i en ledare på SVD.

Riksrevisionen har granskat svenska studieförbund och domen är hård. ”Det finns brister i alla led”, slår man fast och i rapporten där det även framgår att 2,4 miljarder kronor om åren i bidrag delas ut till studiecirklar som saknar extern granskning.

”Sammantaget framstår folkbildningen som en sedan decennier djupt korrumperad samhällssektor”, skriver Peter Wennblad.

SVD: Ledare: Studiecirklar är en skola i korruption

Riksrevisionen: Statsbidraget till studieförbunden – kontroll och uppföljning (RiR 2022:20)