S föreslår lönekrav för arbetsinvandrare

Integrations- och migrationsminister Anders Ygeman (S). Arkivbild Bild: Lars Schröder/TT

Politik (TT)

Socialdemokraterna vill införa ett lönekrav på minst 29 880 kronor för arbetskraftsinvandrare.

Det beskedet ger migrationsminister Anders Ygeman (S) vid en pressträff i Solna. Där presenterar han regeringens proposition om höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandring.

I dag krävs att anställningen ska göra det "möjligt" att försörja sig, vilket bedöms motsvara cirka 13 000 kronor oavsett sysselsättningsgrad. I propositionen skärps det kravet till att det ska vara möjligt att uppnå en "god" försörjning.

Men där står inte vad en "god" försörjning ska anses vara i kronor.

Socialdemokraterna anser att det bör innebära ett lönegolv för arbetskraftsinvandrare motsvarande 90 procent av medianlönen, vilket i nuläget motsvarar 29 880 kronor.

Vill söka stöd

Ygeman uppger att han vill föra samtal med riksdagens partier för att samla ett brett stöd och lyssna in synpunkter från arbetsmarknadens parter om nivån på lönegolvet. Därefter är tanken att det nya lönekravet ska specificeras i en förordning.

Lönekravet gäller bara arbetskraftsinvandring från länder utanför EU, Norden och Schweiz.

Moderaterna har föreslagit ett lönekrav på 27 540 kronor och Kristdemokraterna ett krav på 35 000 kronor. Partierna vill dock att säsongsarbete undantas från lönekravet.

Reglerna för arbetskraftsinvandring skärptes så sent som första juni. Bland annat måste ett anställningsavtal finnas för att arbetstillstånd ska beviljas. Även försörjningskrav för anhöriginvandring ställs.

Socialdemokraterna vill också införa en så kallad arbetsmarknadsprövning. Det innebär att det ska finnas brist på arbetskraft i ett viss yrke för att arbetstillstånd ska beviljas. S-regeringen har tillsatt en utredning, som ska ta fram förslag på ett sådant system.

Det höjda inkomstkravet kritiseras av Almegas chefekonom Patrick Joyce

– Förslaget var väntat, regeringen aviserade detta redan före sommaren, men det är ändå ovälkommet. En höjning av inkomstkravet till 28 000 kronor i månaden som Anders Ygeman tidigare talat om skulle tvinga närmare häften av alla arbetskraftsinvandrare att resa hem, säger Patrick Joyce chefekonom på tjänsteföretagens organisation Almega, i en kommentar.