DEN SVENSKA INDUSTRIN

Vide renar industrimark på miljögifter

Videväxter kan ta upp föroreningar ur industrimark. Arkivbild. Bild: FREDRIK SANDBERG / TT

Miljö (TT)

Videplantor kan rena mark från föroreningar med upp till 80 procent under en tioårsperiod. Det visar en studie av Maria Greger, docent i växtfysiologi vid Stockholms universitet.

Hon har under 30 år forskat i fytoremediering, som är läran om metoder där man använder växter för att rena mark, vatten och luft från föroreningar.

I undersökningen planterades videväxter på en tomt där det legat en mekanisk verkstad under 1900-talet. Videväxten som används är en specifik klon, som är bra på att ta upp tungmetaller från jorden.

Jordprover samlades in årligen och analyserades för tungmetaller, arsenik, PCB och PAH.

"Det är första gången man har visat att växter verkligen kan rena jorden från föroreningar på industrimark under en längre tid. Vi observerade en signifikant minskning av de flesta föroreningar i jorden redan efter ett år", säger Maria Greger i ett pressmeddelande.

Metoden skulle kunna användas på andra förorenade tomter istället för den vanliga och dyrare metoden att gräva bort jorden.

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Sustainability.