DEBATTEN OM FRISKOLORNA

Ulla Hamilton: En miljon skäl att fira friskolereformen

Bild: Janerik Henriksson/TT

Friskolereformen fyller 30 år och ännu är ingen trettioårskris i sikte. ”Så länge vi får rimliga förutsättningar kommer friskolorna bara att fortsätta växa”, säger Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund.

Vad har friskolereformen inneburit?

– Det har inneburit att väldigt många familjer har kunnat välja skola, och framför allt kunna välja bort den närmsta kommunala skolan. Sedan har det förstås medfört att många lärare och entreprenörer har fått möjlighet att förverkliga sin dröm att bedriva en egen skola.

Vilken betydelse ha den haft för familjer och elever?

– Om man tänker kring människors möjlighet att påverka är det en nästintill revolutionerande förändring jämfört med 1980-talet, då det i princip var omöjligt att byta skola.

Vad tänker du kring socialdemokraternas ifrågasättande av reformen?

– Ja det är ju väldigt tråkigt. Jag tror de gör ett stort misstag när de går i konflikt med landets barnfamiljer som ju så tydligt vill kunna välja skola. Det är synd att de politiserar skolvalet på det sätt som de gör inför valet.

Finns det något i den kritik som ibland riktas mot friskolereformen?

– Nej, faktiskt inte. Vi ser ju runt om i landet att det finns mycket problem med kommunala skolor. Ibland undrar man om kritiken mot friskolor förs fram för att ta bort fokus från de kommunala verksamheter som inte fungerar särskilt bra. De är ju politiskt styrda. Sättet som regeringen agerar just nu, att de inte ens håller sig till sanningen gällande vinstnivåer, är otroligt beklagligt. Det borde inte vara värdigt ministrar.

Vad krävs för att friskolereformen ska bli ytterligare 30 år?

– Det krävs att man inte förstör förutsättningarna. Sänkt skolpeng innebär att förutsättningarna för att driva friskolor försvinner för många verksamheter, man går från ett litet överskott till minus. Ett första viktigt steg är att säga nej till skolpengsförslaget som regeringen har lagt på riksdagens bord. I övrigt tror jag att friskolor bara kommer att fortsätta växa om de får rimliga förutsättningar. Trots debatten som pågått i så många år är det fler och fler som väljer friskolor.

Kommer ni att fira trettioårsdagen?

– Ja det finns en miljon skäl att fira om man tänker på hur många som har gått i friskolor under den här perioden, och hur många som är berörda. Vi har ju ”Friskoleveckan” nästa vecka där friskolor bjuder in till diskussion och information om friskolors verksamhet. I anslutning till det kommer jubileumsboken ”Friskolereformen 30 år”, som lyfter fram vad som har hänt under de här 30 åren.