DEN SVENSKA SJUKVÅRDEN

Tretton vårdförbund i upprop för arbetsmiljön

Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale (vänster) och Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro. Bild: Ulf Huett/Vårdförbundet/Läkarförbundet

Vård (TT)

Tretton förbund inom sjukvården går samman i ett gemensamt upprop för personalens arbetsmiljö.

– Nu söker vi allmänhetens stöd för att bli lyssnade på, säger Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale.

Under parollen "Vårda vården" kräver förbunden en "kriskommission" för fler vårdplatser och stora förbättringar av arbetsmiljön.

– Bristen på vårdplatser skapar en enorm press på läkare men också andra yrkesgrupper i vården, så fler vårdplatser skulle förbättra arbetsmiljön och ge oss bättre möjligheter till att ge en bra vård.

– Därför är huvudbudskapet "vårda vården så vi kan vårda dig", säger Sofia Rydgren Stale.

"Ohållbar situation"

Rydgren Stale är initiativtagare till uppropet tillsammans med Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

– Det handlar om att situationen för våra medlemmar i hälso- och sjukvården är helt ohållbar, säger Ribeiro.

Enligt henne förekommer brott mot skyddslagstiftningen när det gäller hälso- och sjukvårdspersonalen.

– Det gäller dygnsvilan, för långa arbetspass, dubbla arbetspass – och det handlar om behovet av återhämtning och vila efter pandemin som vi gick in i redan med brist hos väldigt många av våra grupper, fortsätter hon.

Hallengren nobbade

En kriskommission har förbunden redan diskuterat med regeringen om efter en debattartikel i Dagens Nyheter tidigare i år. Den gången sade socialminister Lena Hallengren (S) nej till en sådan nationell kommission.

– Vi har sagt att en kriskommission också kan vara lokal. Det handlar om att precis som regeringen ska regionerna och kommunerna ta ansvar för våra kollegor, säger Ribeiro.

Namninsamlingen kommer under våren att överlämnas till partiledarna eller representanter för riksdagspartierna, samt till Sveriges Kommuner och Regioner, som är arbetsgivarorganisation och största arbetsgivare för förbundens medlemmar.

Fakta

Följande 13 förbund inom hälso- och sjukvården står bakom uppropet "Vårda vården" för personalens arbetsmiljö:

– Vårdförbundet

– Läkarförbundet

– Kommunal

– SRAT

– Akademikerförbundet SSR

– Fysioterapeuterna

– Arbetsterapeuterna

– Psykologförbundet

– Vision

– Barnmorskeförbundet

– Logopedförbundet

– Audionomerna

– Hälsoakademikerna