Utflyttningen från Stockholm ökar

Flyttlassen gick under förra året i många fall ut från Stockholms län. Arkivbild. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Ekonomi (TT)

Under 2021 ökade folkmängden i 205 av landets 290 kommuner. Störst utflyttning till övriga Sverige hade Stockholms län, enligt statistik från Statistiska centralbyrån (SCB).

Under 2021 ökade folkmängden i 19 av 21 län och i 205 av landets 290 kommuner. Det är fler än 2020 då 17 län och 167 kommuner hade en folkökning, enligt ett pressmeddelande.

Störst nettoutflyttning till övriga Sverige under 2021 hade Stockholms län, där 7 846 personer fler flyttade från länet än vad som flyttade till länet.

Trots den ökade utflyttningen hade Stockholms län den största befolkningsökningen bland länen med 23 149 personer. Orsaken till det är både ett födelseöverskott och invandringsöverskott som var högre än nettoutflyttningen till övriga landet.

Störst inrikes nettoinflyttning hade Uppsala län med 3 147 personer, vilket är en ökning jämfört med 2020.

I två län minskade folkmängden under förra året. I Västernorrlands län minskade befolkningen med 361 personer och i Blekinge län minskade befolkningen med 119 personer jämfört med föregående år.

Störst folkökning bland kommunerna hade Göteborg följt av Malmö, Uppsala och Stockholm. Störst relativ folkökning noterades i Knivsta, där ökade befolkningen med 712 personer eller 3,7 procent.

I 85 kommuner minskade folkmängden under år 2021. Det är 38 kommuner färre än 2020. Störst befolkningsminskning noterades i Lomma följt av Bengtsfors, Karlshamn och Ronneby. Bengtsfors kommun hade den relativt sett största befolkningsminskningen, minus 1,9 procent. Före 2021 hade Lommas folkmängd ökat varje år under 2000-talet.