KÄRNKRAFTENS FRAMTID

Regeringen ger grönt ljus till slutförvaret

Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll. Bild: Lars Schröder/TT

Regeringen säger ja till SKB:s ansökningar om slutförvar av använt kärnbränsle.

Regeringsbeslutet presenteras på en digital presskonferens av miljöminister Annika Strandhäll (S).

– Sveriges regering har i dag fatt ett helt historiskt och unikt beslut som gör det säkert att gå vidare med slutförvar, säger hon.

– Vi blir med dagens beslut världsledande tillsammans med Finland på detta område.

Beslutet berör ansökningar från Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, om ett system för slutförvar av använt kärnbränsle.

Svensk Kärnbränslehantering AB:s, SKB:s, ansökningarna omfattar två anläggningar, en inkapslingsanläggning i Oskarshamn, och en slutförvarsanläggning i Forsmark. Totalt ska 12 000 ton kärnavfall deponeras i 6 000 kopparkapslar på cirka 500 meters djup i urberget.

Noggrant genomlyst regeringsärende

Strandhäll konstaterar att det är ett långt och omfattande arbete som har lett fram till dagens beslut.

Det är ett av de mest noggrant genomlysta regeringsärendena genom alla tider, säger hon.

Sammanlagt innehåller ärendena tiotusentals sidor med information, enligt ministern. Hon anser att kritiken som framkommit under beredningens gång har bidragit till att metoden för slutförvaret har kunnat bli säkrare.

Metoden är säker

Regeringen ställer sig bakom Strålsäkerhetsmyndighetens expertbedömning att tekniken för slutförvaret är den bästa möjliga och att metoden med de tre barriärfunktionerna är säker och uppfyller kraven i lagstiftningen, även i ett mycket långt tidsperspektiv.

Slutförvaret har uppfyllt kraven och SKB har visat att det kommer att bli säkert, säger Annika Strandhäll.

När det framöver är dags att sluta till förvaret måste ett nytt regeringsbeslut fattas.

Det kommer att kunna ske tidigast om 70 år, säger Strandhäll.

Ställt krav

Regeringen har ställt ett antal villkor i beslutet för den fortsatta processen, bland annat vad gäller inkapslingsmetoden och en stegvis prövning.

Varje steg kommer att kräva Strålsäkerhetsmyndighetens godkännande, säger Strandhäll.

I prövningen ingår att ta hänsyn till kommande forskning och teknikutveckling.

Regeringen lämnar nu över ärendet enligt miljöbalken till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt som ska lämna tillstånd och föreskriva närmare villkor för verksamheten. SKB har i och med regeringens beslut fått tillstånd enligt kärntekniklagen.

Lättnad i Oskarshamn

Beskedet togs emot med lättnad och glädje i Oskarshamns kommun, där mellanlagret Clab finns med närmare 7 500 ton använt kärnbränsle som väntar på en slutlig lagring.

"Vår kommun har tagit ett stort nationellt ansvar under lång tid. Det är 44 år sedan vår kommun godkände mellanlagret med förbehållet att det absolut inte fick betraktas som något slutförvar. Jag välkomnar att vi nu har en miljöminister som har tagit sin del av ansvaret så att regeringen har kunnat fatta det beslut vi har väntat på", säger Andreas Erlandsson, (S), kommunstyrelsens ordförande i ett pressmeddelande.