DEN AKUTA ELKRISEN

Stora Ensos krav: Behåll kärnkraften

Bild: Johan Nilsson/TT

Långsiktigheten i energipolitiken brister, varnar Stora Ensos energichef Conny Johansson och kräver krafttag innan tiden rinner ut för företagen. ”Behovet av tid för omställningen och investeringar är ofattbara”, säger han till TN.

Det svenska elsystemet står inför stora utmaningar. Det är ingen nyhet och något som TN har rapporterat om vid ett flertal tillfällen. Framför allt är det bristerna i den långsiktiga stabiliteten i tillgång, överföring och nät som oroar företagen. En valhänt hantering av kärnkraften och slutförvaringen av kärnbränsleavfallet har skapat än mer oro kring den samlade svenska elförsörjningen.

I stort är det ett problem för Sverige som är ett land där låga energikostnader och tryggad tillgång har varit en hörnsten i näringslivet, i den mindre skalan är det något som allt fler företag nu brottas med.

– Elpriserna påverkar våra kostnader och därmed också vår förmåga att vara konkurrenskraftiga i vår produktion, säger Conny Johansson, energichef på Stora Enso, till TN.

Företaget offentliggör inte den egna energiförbrukningen i detalj men Stora Enso är en av landets största elkonsumenter. Ännu har man inte behövt göra några drastiska inskränkningar i verksamheten men det finns en ständig beredskap för att snabbt kunna parera eventuella brister i elsystemet.

– Det största hotet just nu är bristen på resurser för överföring till elområde 3 och 4. Det är något vi bevakar varje dag, fortsätter Conny Johansson som vill se att alla inblandade myndigheter höjer blicken och ser längre än till årets slut.

– Vi har blivit lovade bättre kapacitet i överföringen. Men tidshorisonten är 15 – 20 år för att få nya ledningar på plats och de kan då av allt att döma hantera det nuvarande kapacitetsbehovet. Med den förväntade förbrukningsökningen som då har skett så kommer de gjorda investeringarna bara ha fått oss att stanna i det ansträngda läge vi är i just nu. Problemen med tillgång och överföring måste lösas både nu och på sikt.

Vad är det då som ligger högt på att-göra listan när det gäller elförsörjningen, menar du?

– Behålla kärnkraften, förkorta tillståndsprocesser med bibehållna miljökrav, satsa på utbyggnad av kraftnätet och garantera överföringen mellan norr och söder.

Klarar sig Sverige utan kärnkraft?

– Utan kärnkraft måste vi förbereda oss på de effekter som uppstår i situationer när vatten- och vindkraften inte räcker till. Vi måste få en helhetssyn på hela energiförsörjningen och den måste tas fram nu. Om den förväntade ökningen av elförbrukningen blir verklighet så är behovet av tid för omställningen och investeringar ofattbara. Tiden som kommer att krävas är minst 20-30 år och därför behövs åtgärder redan nu.