FLYGBRANSCHENS FRAMTID

S-toppen: Utan flyg riskeras den gröna industrisatsningen i norr

Aida Hadzialic, regionstyrelsens ordförande (S) i Region Stockholm. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Det går inte att behandla Arlanda på det sätt som gjorts i många år. Tvärtom måste det nu till en kraftsamling för flygplatsens och flygets framtid. Det menar Aida Hadžialić, regionstyrelsens ordförande (S) i Region Stockholm, i en intervju med TN.

– Det finns en oro på många håll, inte minst i norra Sverige över Arlandas utveckling och den tillgänglighet som flygplatsen står för. Därför är det viktigt att vi signalerar att vi nu ska satsa på flygplatsens utveckling, säger Aida Hadžialić.

Den oron du talar om, hur yttrar den sig?

– I norra Sverige pågår den stora gröna industrialiseringen och dit måste specialister och människor med olika kompetenser kunna ta sig. Om de inte kan göra det, om flygkapaciteten är för dålig, riskera hela den gröna industrialiseringen att bromsas.

Vilka är de stora problemen som Arlanda brottas med idag, menar du?

– Tillgängligheten, det är för få internationella linjer till och från flygplatsen. Men även inrikestrafiken sviktar på vissa punkter. Sedan har vi den lokala tillgängligheten, att ta sig till flygplatsen med kollektivtrafik fungerar dåligt och är för dyrt. Stationsavgiften (en extra kostnad för de som åker pendeltåg till flygplatsen) måste tas bort och avtalet med A-train sägas upp.

Är Bromma en del av problemen med Arlanda?

– Idag är det 40 kilometer mellan den stora inrikesterminalen på Bromma och utrikesflyget på Arlanda. Det ger en fragmentisering av flygplatssystemet i Stockholm. Vi måste våga släppa taget om Bromma och kraftsamla på en flygplats och en sammanhållen flygkapacitet. Och det ska göras nu, innan Bromma avvecklas.

Flygbranschen pekar på flygskatten som en avgörande faktor för flygets kräftgång i Sverige i allmänhet och Arlanda i synnerhet?

– Vi måste diskutera alla sorters åtgärder som kan stärka flygets utveckling.

Det statliga svenska delägandet i SAS är på väg bort, är även det ett hot mot Arlanda?

– Av allt att döma kommer SAS att fokusera allt mer på Köpenhamn. Men att ha Kastrup som utgångspunkt för den svenska tillgängligheten och kompetensförsörjningen fungerar inte.

Den politiska polariseringen har ju varit och är i viss mån tydlig i synen på flyget. Hur kan politiken bli en del av utvecklingen av Arlanda?

– Det måste bli ett slut på kluvenheten, släppa tidigare låsningar. Oavsett om det är höger eller vänster måste vi satsa på en bra politik som stärker Arlanda som den främsta storflygplatsen i Norden.