DET SVENSKA SKATTETRYCKET

Flygtoppens kritik mot flygskatten: Finns bättre sätt att minska utsläppen

David Hild, vd för organisationen Fly Green Fund. Bild: Mostphotos, Christine Olsson/TT, Pressbild

Varje år får staten in 1,8 miljarder kronor i flygskatt. Enligt David Hild på Fly Green Fund skulle skattepengarna räcka till att köpa fossilfritt bränsle som kan halvera det svenska inrikesflygets koldioxidutsläpp. ”Resan till och från Sverige blir inte grönare för att vi har en flygskatt”, säger han till TN.

Flygskatten har ökat sedan den infördes 2018. Då betalade man 60 kronor för en enkelresa inom Sverige. 2024 kostar det 76 kronor. För resor inom Europa gäller samma skatt, men skatten tas bara ut vid avresor från Sverige. För långdistansresor, till exempel till Thailand, 2018 betalade man 400 kronor. I år kommer skatten landa på 504 kronor per passagerare. Flygskatten drar in 1,8 miljarder kronor till statskassan varje år.

– De pengarna skulle räcka till nog med fossilfritt bränsle för att halvera det svenska inrikesflygets koldioxidutsläpp. Med en sådan öronmärkning skulle den ge en verklig och mätbar effekt på flygets koldioxidutsläpp, säger David Hild, som är vd för organisationen Fly Green Fund, där privatpersoner, företag och offentliga organisationer kan köpa hållbart flygbränsle för att klimatreducera sina flygresor.

Fly Green Fund grundades av Karlstad Airport och SkyNRG, NISA (Nordic Initiative for Sustainable Aviation) och samarbetar idag med en rad regionala flygplatser.

– Idén med Fly Green Fund är att vara ett alternativ till traditionell klimatkompensation. Traditionell klimatkompensation innebär att man betalar en annan sektor för att ta hand om ens utsläpp, till exempel genom att odla träd eller investera i vindkraft. Men om man i stället klimatreducerar flygningen så minskas flygets utsläpp genom att man byter ut fossilt bränsle mot hållbara flygbränslen, säger han.

– Vi vill även lyfta fram vikten av att vi har en inhemsk produktion av alternativa bränslen. Av klimatskäl behöver vi byta bränslen men vi behöver också bryta vårt beroende av andra staters bränsleproduktion.

Han beskriver Fly Green Fund som en typ av gräsrotsrörelse som på sikt inte ska behöva finnas.

– Det går framåt. De senaste åren har fler flygbolag börjat erbjuda möjligheten att i samband med en resa köpa till biobränsle. Och numera så erbjuder ju även flygbolag möjligheten att betala extra för att flyga fossilfritt.

David Hild menar att produktionen av fossilfria flygbränslen ännu är för låg vilket leder till att priserna är högre än de skulle behöva vara.

– För ett flygbolag utgör bränslekostnader ungefär en tredjedel av de totala kostnaderna. Om man då tänker att biobränslen idag kostar upp till fyra gånger mer än ett fossilt bränsle förstår man att det är svårt för bolagen att ställa om snabbt. Därför behöver vi både få ned priserna på alternativa bränslen och producera mer.

Som den ser ut idag är flygskatten för trubbig och skapar inga incitament för flygbolagen att gå före, menar han.

– Om ett flygplan drar 20 procent mindre bränsle än ett annat så ska de fortfarande betala samma skatt vilket är väldigt märkligt.

– Resan till och från Sverige blir inte grönare för att vi har en flygskatt. Den blir dock grönare av vår reduktionsplikt eller EU-beslut som EU:s inblandningsplikt för flygfotogen som kommer innebära att bränsleleverantörer ska blanda in mer hållbart flygbränsle i flygfotogenet från och med år 2025.

Även Lars Resare, hållbarhetschef på det svenska flygbolaget BRA, menar att flygskatten inte skapar incitament för flygbranschen att ställa om.

– Då den inte beskattar utsläppen så premierar skatten inte omställningen utan den gör bara flyget dyrare, har han sagt i en tidigare intervju med TN.

– Efter pandemin har vi förnyat hela vår flygplansflotta och sänkt utsläppen med över 20 procent på en jämförbar sträcka. Men trots detta så betalar vi lika mycket i flygskatt som innan vi sänkte utsläppen, det är inte rimligt. I stället för den extra kostnaden som flygskatten innebär skulle vi kunna använda de pengarna till att köpa biobränsle eller andra typer av åtgärder för att ytterligare reducera vår klimatpåverkan.