KLIMATOMSTÄLLNINGEN

”Klimatomställning och konkurrenskraft går hand i hand”

EU:s klimatpaket Fit for 55 är en förutsättning för att genomföra klimatomställningen, men också en möjlighet för svenska och europeiska företag att stärka sin konkurrenskraft. ”Klimatomställning, plus konkurrenskraft, plus handel, plus innovation, det går hand i hand”, säger Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor på Svenskt Näringsliv, under regeringens nationella klimatmöte.

– Vi ska ställa om Sverige, Europa och världen. Vi ska bli helt fossilfria och koldioxidneutrala. För planetens skull.

Så inledde statsministern Ulf Kristersson Nationellt klimatmöte 2023, där politiker, forskare och näringslivet möts för att tillsammans diskutera hur klimatomställningen ska genomföras.

En grundförutsättning för detta är EU:s klimatpaket Fit for 55, som fastställer att EU:s utsläpp ska minska med minst 55 procent till år 2030 och uppnå klimatneutralitet senast år 2050. Paketet välkomnas av både näringslivet och forskningen.

– Ramverket är en fundamental förutsättning för den industrisatsning som sker i norra Sverige just nu. Utan det hade vi inte fått ihop 55 miljarder kronor till H2 Green Steel i Boden med privat kapital eller 100 miljarder kronor till Northvolt, säger Harald Mix, vd på Altor och ordförande för Vargas, på seminariet Fit for 55 – en helt ny spelplan.

– Jag måste säga att det har funnits en påfallande okunskap om vad som händer i EU, att EU kommer i kapp Sveriges klimatmål. Vi ska vara stolta och glada för EU:s klimatarbete. Incitamenten för näringslivet sammanfaller med det som är klimatbra, säger John Hassler, professor, institutet för Internationell ekonomi, Stockholms universitet.

Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor på Svenskt Näringsliv.

Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor på Svenskt Näringsliv, betonar att stärkt konkurrenskraft är nyckeln för att klara klimatomställningen, och är tacksam för att Sverige fört in den frågan på agendan igen genom sitt EU-ordförandeskap.

– Klimatomställning, plus konkurrenskraft, plus handel, plus innovation och investeringar, det går hand i hand. Ett konkret exempel är att svenska exportföretag tränger undan 23 ton koldioxid med klimatsmarta produkter, varje år, säger hon.

– Vi måste orka stå upp för öppen handel, för frihandel med transparanta regler. När vi tittar på den gröna omställningen finns det inget som gynnas av mindre handel eller illa dold protektionism.

Anna Stellinger välkomnar att USA med IRA är tillbaka i klimatfrågan, men varnar för det amerikanska klimatpakets krav på att produktionen ska ske just i det egna landet.

– Vi har inget att vinna på ett subventionsrace, varken globalt eller inom EU. Om vi skapar en skev spelplan inom EU, och enskilda länder konkurrerar med att ösa en massa skattepengar och subventioner på företagen, förstör vi EU:s inre marknad och skjuter oss själva i foten. Den inre marknaden är vår största tillgång, vi ska bevara den konkurrenskraftig och stark.