KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Kunderna prioriterar bort hållbarhet

Bild: Gustaf Månsson/SvD/TT

Hushållen nedprioriterar hållbarhet för första gången i Svensk Handels undersökning. Detta till förmån för pris.

Pris toppar nu listan över de viktigaste faktorerna för konsumenter i sällanköpshandeln.

– Pris har alltid varit en viktig faktor för kunderna, men när vi nu ser att det är absolut högsta prioritet är det ett tydligt tecken på att hushållen blivit alltmer priskänsliga, vilket är föga förvånande givet de tuffa ekonomiska tiderna. Den stora utmaningen för handelsföretag blir nu att erbjuda produkter som både är hållbara och prisvärda, säger Sofia Larsen, vd för Svensk Handel i ett pressmeddelande.

Företagen har däremot inte släppt på hållbarheten utan den växer och har fått en naturlig plats i många företags kärnverksamhet. Över hälften av alla företag anser att deras hållbarhetsarbete befinner sig på en hög nivå.

– Det är glädjande att vi nu ser hur företagens hårda arbete lönar sig. Allt fler ser positivt på relationen mellan hållbarhet och lönsamhet vilket gör att frågan prioriteras. Det är också ett styrkebesked att allt fler hållbarhetsansvariga blir en del av företagens ledningsgrupp. Det sänder en signal om att frågan är högt upp på agendan, säger Magnus Nikkarinen, näringspolitisk expert på Svensk Handel.

Svensk Handel: ”Industrin vädjar om ökad reformtakt efter IPCC:s klimatrapport”