KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Scaniachefen om elkrisen: ”Alla förseningar är en katastrof”

Andreas Follér, hållbarhetschef på Scania. Bild: Gustav Lindh

Scania vill inte bara klara den gröna omställningen utan även leda den. Det är en överlevnadsfråga, menar hållbarhetschefen Andreas Follér. Men tillståndsprocesserna kring el och stamnät oroar. "Det kommer att krävas enorma mängder el", säger han till TN.

Den senaste tiden har det framförts kritik mot de gröna satsningarna i norra Sverige. Industriprojekt som Hybrit och H2 Green Steel är beroende av statliga subventioner och därmed inte marknadsmässiga, menar kritiker som också jämfört satsningarna med det havererade projektet Stålverk 80.

Men nu slår Scanias hållbarhetschef Andreas Follér tillbaka.

– Den gröna omställningen kommer att ske oavsett om debattartiklar i media ifrågasätter den, säger han.

Orsaken? Det är en överlevnadsfråga.

– Scania och Volvo leder omställningen av tunga transporter i världen. Det är ingen slump utan ett resultat av att vi har våra huvudkontor, vår forskning och utveckling i ett land som varit framsynt, rationellt och ambitiöst och där vi inte använt industri och energifrågor för att plocka politiska poänger. De företag som klarar den gröna omställningen kommer att överleva och de som leder den kommer att vara vinnare. De som inte ställer om kommer inte att klara sig.

Ska halvera utsläppen

Scania var först i sin bransch med att sätta vetenskapliga baserade mål för minskningen av sina klimatutsläpp. Målen omfattar samtliga Scope. När det gäller Scope 1 och 2 är målet att minska koldioxidutsläppen med 50 procent fram till 2025 jämfört med 2015.

– Det innebär att vi ska halvera våra koldioxidutsläpp under tioårsperioden oavsett hur mycket vi växer. Vi har klarat av runt 45 procent, men har cirka 10 000 ton kvar till vi är i mål.

En återstående utmaning i Scope 1 och 2 är att inkludera hela det kommersiella nätverket i arbetet, berättar Andreas Follér.

– Scania äger, till skillnad från våra konkurrenter, en stor del av våra återförsäljare och verkstäder. Det handlar om tusentals enheter fördelade på 100 marknader i hela världen.

– Här behöver man göra saker som att byta ut bilflotta, investera i nya effektivare värmesystem och andra processer. Det är en utmaning eftersom det arbetet ligger långt ut i artären så att säga. Men vi upplever att det finns ett otroligt engagemang i vårt nätverk.

Stor utmaning

Men den största utmaningen ligger i att komma åt de indirekta utsläppen från värdekedjan i Scope 3. Här sker hela 96 procent av Scanias utsläpp och målet för 2025 är att minska utsläppen i Scope 3 med 20 procent jämfört med 2015.

Företagets långsiktiga mål är att fasa ut klimatutsläppen i samtliga Scope senast år 2050.

– Just nu ligger störst fokus på att klara av omställningen från förbränningsmotorn till den elektriska. Här behöver vi så snabbt som möjligt komma upp i volym.

Elektrifieringen av transporter innebär att klimatpåverkan för ett fordon skiftar från att främst uppstå medan det kör, till när det produceras. Därför beslutade Scania i fjol att fasa ut fossilt från sin leverantörskedja till år 2030.

– Vi ska bara köpa grönt stål, gröna batterier, grönt aluminium och grönt gjutjärn, konstaterar Andreas Follér.

Beroende av industrier i norr

Därför är man också beroende av att den gröna industrin i norra Sverige kommer på plats. Han berättar att man har kommunicerat det till sina framtida leverantörer.

– Vårt stöd till de här industrierna är starkt. Om de inte klarar att leverera de koldioxidbesparingarna som vi behöver i vår leverantörskedja så klarar inte vi heller våra klimatmål.

”Det kommer att kräva enorma mängder el. Där måste vi agera nu.”

Här måste politiken vara med på banan och ge rätt förutsättningar. De långa tillståndsprocesserna för att bygga ut förnybar el och stamnätsledningar är ett orosmoln.

– När det gäller transporter är jag inte orolig, men vi ska samtidigt elektrifiera stål- och cementindustrin, samt bygga nya energikrävande industrier. Det kommer att kräva enorma mängder el. Där måste vi agera nu. Alla förseningar är en katastrof för svensk industri.

”Vi ber inte om någonting från politikerna. Vi investerar med våra egna pengar i det här teknikskiftet.”

Politiken måste också göra mer för att det ska bli lönsamt att välja den nya tekniken.

– Vi ber inte om någonting från politikerna. Vi investerar med våra egna pengar i det här teknikskiftet. Men för att våra kunder ska kunna ställa om i den takten kommer det att behövas politiskt stöd. Både på infrastruktur- och skattesidan.

Även utbyggnaden av laddinfrastruktur för elektriska fordon går för långsamt.

– De existerande subventionerna för att bygga ut laddinfrastrukturen måste ligga kvar. Många företag har en flotta på 5–10 lastbilar. Det är orimligt att de ska driva omställningen utan stöd.

Regeringen vill sänka reduktionsplikten till ett minimum och samarbetspartiet SD vill slopa den helt. Hur ser ni på det?

– Vi tycker att det är olyckligt att man vill stoppa ett regelverk som man kommit överens om är viktigt för att uppnå klimatmålen utan att presentera ett alternativ för hur målen ska nås.

– Sen är det synd för alla industrier som har investerat med en tro att reduktionsplikten ska öka som man tidigare har kommunicerat, fortsätter Andreas Follér.

Börjar producera egen el

På energisidan i Scope 2 köper Scania så mycket el och energi de kan från fossilfria leverantörer.

– Våra industriella elinköp är redan fossilfria sedan en tid tillbaka. Sedan finns det enskilda marknader runt omkring i världen där det är svårt på grund av att det inte är avreglerade elmarknader eller för att det är en bristvara. Men nu är vårt nästa steg att börja producera egen el från solceller.

I Scope 1 räknas utsläpp som sker direkt i den egna verksamheten. Scope 2 omfattar indirekta utsläpp som till exempel energi. Scope 3 handlar om utsläpp som sker längre upp eller ner i företagens värdekedja, i Scanias fall till exempel när sålda fordon kör.