KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Industrin: Glöm inte den gröna omställningen i södra Sverige

Jonas Hagelqvist, VD på IKEM, och Nils Hannerz, näringspolitisk chef på IKEM. Bild: Pressbild

IKEM, Innovations- och kemiindustrierna, välkomnar regeringens satsningar på grön industri i norra Sverige. Men för att uppnå en grön industrirevolution behöver hela landet vara med på tåget, skriver organisationen i ett pressmeddelande.

I södra Sverige finns det många innovations- och kemiföretag som står redo att göra enorma klimatinvesteringar och som spelar en nyckelroll i att driva fram den gröna utvecklingen för hela landet, menar Jonas Hagelqvist, vd på IKEM.

– De ligger först i värdekedjan och producerar insatsvaror som är nödvändiga i den övriga industrins förädlingskedjor. Kemiindustrin är således avgörande för omställningen till ett hållbart samhälle, säger han.

Utan innovativ kemi skulle solcellerna på taket, de återvinningsbara batterierna i bilarna och teknikerna som krävs för att bygga energieffektivt fortsatt varit skisser på ritbordet, framgår i pressmeddelandet.

Nils Hannerz, näringspolitisk chef på IKEM, efterfrågar nu en rad reformer.

– Företagen behöver utöver fossilfri el till konkurrenskraftiga priser bland annat förutsägbara och förenklade miljöprövningar, ges möjlighet att ta tillvara på avfall, tillstånd att återanvända kolatomer och spetskomptenser att rekrytera, säger Nils Hannerz, näringspolitisk chef på IKEM.

Pressmeddelande: Glöm inte bort den gröna industrirevolutionen i södra Sverige